vi.news
46

"Vinh danh Muhammad" được hát trong Nhà thờ Madrid (Video)

Hồng Y Carlos Osoro Sierra đã quảng bá một buổi hòa nhạc liên tôn trong Nhà thờ Almudena nổi tiếng ở Madrid, Tây Ban Nha, (ngày 21 tháng 3). Những lời cầu nguyện của Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo …