Z knihy sa pri pozornom čítaní dozvieme, že zatracovaný „klérofašistický“ štát dokázal zabezpečiť …

Vojna sa Slovákov dotkla menej než iných. Slovenský štát slovom i obrazom. Brnenské nakladateľstvo Extra Publishing práve obohatilo edíciu Živá história novým artefaktovým zväzkom Slovenský štát …More
Vojna sa Slovákov dotkla menej než iných. Slovenský štát slovom i obrazom.
Brnenské nakladateľstvo Extra Publishing práve obohatilo edíciu Živá história novým artefaktovým zväzkom Slovenský štát 1939-1945. Niekomu by sa možno mohlo zdať, že tento vydavateľský počin trochu vybočuje z radu; veď predchádzajúce, rovnako koncipované zväzky boli venované československej prvej republike a protektorátu. Opak je však pravdou. Najnovšie dielo predošlé tituly znamenite dopĺňa. Nezabúdajme, že Slovensko je náš najbližší sused, s ktorým udržiavame nadštandardné vzťahy a spája nás s ním minulosť prežitá v spoločnom štáte, ako aj historické zväzky.
Na najnovšej publikácii nakladateľstva Extra Publishing sa podieľala početná plejáda kvalitných slovenských autorov a na výsledku je to poznať. Všímajú si doslova všetkých aspektov života vo „farskej republike“, ako sa niekedy Slovenskému štátu posmešne hovorilo, a ak netrpíme apriórnymi predsudkami a sme ochotní prijímať vedecky podložené poznatky, …More