Anton Čulen
4223

Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka sa posunula do Ríma

Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka sa posunula do Ríma. Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka po zavŕšení doplňujúcej diecéznej fázy pokračuje rímskou fázou na …More
Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka sa posunula do Ríma.
Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka po zavŕšení doplňujúcej diecéznej fázy pokračuje rímskou fázou na Kongregácii pre kauzy svätých.
Najbližšia práca sa sústredí na vypracovanie tzv. „pozície“ o mučeníctve spišského biskupa žalárovaného komunistickým režimom.
Po 16 rokoch kauza blahorečenia začne prebiehať na rímskej úrovni v plnej kompetencii Kongregácie pre kauzy svätých. O tomto významnom posune informovala 16. novembra Spišská diecéza. O pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka na rímskej úrovni rozhodol vatikánsky Štátny sekretariát 16. októbra. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo 18. januára pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongregácie pre kauzy svätých.
Uvedenými vyjadreniami vatikánskych úradov „sa ukončila doplňujúca diecézna fáza kauzy blahorečenia (2015-2019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä historické obdobie rokov 1939-1945 a aktivitu Božieho sluhu počas …More
Vznesené výhrady a námietky určitej náboženskej obce, ktorá sa stará do katolíckej cirkvi! A my si to dáme!
Anton Čulen