O zachowaniu się w kościele – katolickie oczywistości w praktyce

+ M „Jest zrozumiałe, że modląc się w kościele, powinniśmy w sposób szczególny zachowywać się z szacunkiem i pobożnie, zarówno przez uszanowanie dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym …