vi.news
59

Nhà Trắng đứng sau các giáo phái Tin lành ở Mỹ Latinh

Marxist và Dominican người Brazil tự xưng là "Frei Betto", 75, tin rằng Nhà Trắng đứng sau sự phát triển của các giáo phái truyền giáo ở Mỹ Latinh (telam.com.ar, ngày 5 tháng 1). Ông trích dẫn một …