Language
lifenews.sk
ľubica

Biskup Schneider: Neokatechumenát je trójsky kôň v Cirkvi

Neokatechumenát je protestantsko – židovské spoločenstvo Mr. Fulep: Z
http://www.lifenews.sk/10354/biskup-schneider-neokatechumenat-je-trojsky-kon-v-cirkvi