Language
8 161
Stylita

Boží slovo na den 20.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají …
Samson1
Bohoušku nevím, co tím myslíš, P.Maria je nová Eva Nevěsta Ducha svatého, Ježíš je její potomek a ti, co přijali Krista její potomstvo, tedy kdo věří a přijal rista, Církev, křest a s ním milost Boží posvěcující, je prostě potomstvem, potomkem Ženy, nové stvoření. Když Bůh ustanovil nepřátelství mezi ženou a jejím potomstvem, byl v tom příslib spásy, vykoupení, které se dostalo člověku, nikoli … More
acer
Osloveni „ženo" není ponižující, nýbrž čestné a uctivé jako s kříže (Jan 19, 26; 20,13.15), známé i ze světského písemnictví: u Homéra a u Sofokla na př. se jménem „žena“ označuje královna; císař Augustus tak jmenoval Kleopatru. - Ježíšova slova přímo neodmítají matčinu prosbu, nýbrž se jimi spíše vyjadřuje nedorozumění. Ježíš totiž má odstranit onu tíživou situaci, ale to bez zázraku nejde. Než … More
acer
Osloveni „ženo „není ponižující, nýbrž čestné a uctivé jako s kříže (Jan 19, 26; 20,13.15), známé i ze světského písemnictví: u Homéra a u Sofokla na př. se jménem „žena“ označuje královna; císař Augustus tak jmenoval Kleopatru. - Zdá se, že Kristova slova přímo neodmítají matčinu prosbu, nýbrž se jimi spíše vyjadřuje nedorozumění. Ježíš totiž má odstranit onu tíživou situaci, ale to bez zázraku … More
Samson1
Ano oslovení ženou je s vazbou na soud Boží po spáchaném hříchu v ráji. Každý byl odsouzen zvlášť, muž, žena i Satan - had: Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou a jejím potomstvem.... No a P. Maria je Ježíšem oslovována ženou. Po nanebevzetí P. Marie Kristus předává P. Marii vládu nad světem, stává se Prostřednicí všech milostí.
bohušek
to je charismatické učení? Ládíku?@Samson1
Zedad
Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Zedad
Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v … More