Language
25
fil.news

Hindi Tunay na Pang-aabuso: Boston Globe Tinanggihan ang Kahilingan sa Data na Ginamit sa Artikulo …

Isang istorya sa pangunahing pahina ng Boston Globe na di-umano noong Nobyembre 4, ayon sa isang pag-aaral higit 130 obispo sa U.S. ang inakusahan ng "pagkabigong tumugon ng nararapat sa seksuwal …