vi.news
36

Sarah: “Tôi không nói một lời nào chống lại Francis”

Trong cuốn sách về tình trạng độc thân không có một từ nào chống lại Francis, Hồng Y Sarah đã nói với IlFoglio.it (ngày 25 tháng 1). "Làm thế nào người ta có thể nói tôi phản đối Giáo hoàng Francis?"…