SVEDECTVO: modlila sa za manžela a Boh vypočul jej želanie

Od detstva som túžila mať dobrého muža...nechcela som kariéru, veľa peňazí, ale dobrého manžela. Chodila som 7 rokov s chlapcom, ktorého som si vybrala ja. Keď som sa chcela vydávať a on nie, …