vi.news
28

Nữ tu tôn giáo: Bảo vệ Amazon có nghĩa là bảo vệ người đồng tính

Người Anh-Điêng sống ở Amazon ngày nay là "những người dễ bị tổn thương nhất", nữ tu Jane Dwyer, 79 tuổi, nói với Dịch vụ Tin tức Công giáo của các Giám mục Hoa Kỳ. Tuyên bố của Dwyer được đính …