3. světová válka a pravá Lucie z Fatimy proti její kopii

Podvod přímo bije do očí. 1. Záležitosti roku 1960 V roce 1946 na otázku, proč je třeba s odhalením třetího fatimského tajemství čekat až do ruku 1960, řekla Lucie Chanoinovi Barthasovi za přítomnost…
Lucie boli urcite dve, a to prava a "lava"
Rapture
prava Lucia nenosila okuliare
Rapture
Vieš milý Boľševik že aj Boh ma zmysel pre humor?,
Ladislav Bajza and 2 more users like this.
Ladislav Bajza likes this.
Mates5485 likes this.
ľubica likes this.
janka cpž
Působí to přesvědčivě. Zajímavé je, že k odhalení tajemství došlo v r. 60 tedy v době probíhajících příprav na koncil a že jim zveřejnění nevyhovovalo a museli dát slib mlčenlivosti. Souvislost tam bude.
ekans
tradyrespect likes this.
Caesar
No mne sa nejako nezdalo, ze sestra Lucia nato, ze mala vyse 90 rokov vyzerá na 50 rokov. Zeby nestarla?
Rapture likes this.
Caesar
MaxHq
a ktorú myslís cirkev? Tú koncilovú cirkev pohody alebo katolíckú?
www.lifenews.sk/node/5876
Francúzski moslimovia žiadajú zdvojnásobiť počet mešít
www.topky.sk/…/Moslimovia-ziad…

Hovorca francúzskej biskupskej konferencie Olivier Ribadeau-Dumas označil Boubakeurovo želanie ohľadom nových mešít za "legitímne".

"Moslimovia - podobne ako aj kresťania a židia - musia praktizovať svoje …More
MaxHq
a ktorú myslís cirkev? Tú koncilovú cirkev pohody alebo katolíckú?
www.lifenews.sk/node/5876
Francúzski moslimovia žiadajú zdvojnásobiť počet mešít
www.topky.sk/…/Moslimovia-ziad…

Hovorca francúzskej biskupskej konferencie Olivier Ribadeau-Dumas označil Boubakeurovo želanie ohľadom nových mešít za "legitímne".

"Moslimovia - podobne ako aj kresťania a židia - musia praktizovať svoje náboženstvo," vysvetlil pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Politická strana Národný front (FN) však požiadavku CFCM rozhodne zamietla a označila ju za absurdnú a nebezpečnú. FN poukázal na nejasnosti okolo financovania výstavby mešít.

To je zrada Sancta Trinitas!
Francúzki biskupi sú zradacami Krista a podporovatelia satanského islamu a jeho sírenia!
Sv. Peter Mavimenus povedal moslimom pravdu: „Kto neprijme katolícke náboženstvo, bude zatratený, ako bol váš falošný prorok Mohamed.“
Blahoslavený Mikuláš Tavelič sa o Koráne vyjadril nasledovne: „Vy, mohamedáni, ste v stave večného zatratenia. Váš Korán nie je Boží zákon, ani ho On nezjavil. Nie je založený ani na Starom zákone, ani na Novom. Sú v ňom lži, pochabosti, bláznovstvá, protirečenia a hodne toho, čo vedie nie k cnosti a dobrote, ale k zlu a všetkým nerestiam.“
Bazilejský koncil nazval islam ako: "ohavnú sektu Mohamedovu“
Piati učeníci sv. Františka z Assisi: „Prišli sme vám kázať vieru v Ježiša Krista, aby ste sa zriekli Mohameda, toho podlého otroka diabla, a získali večný život ako my.“

Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která nevede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Mates5485 likes this.
tictac
Vstup na portál Gtv je dobrovolný, taktéž účast v diskusích.Zároveň je na každém, zda-li setrvává dennodeně na internetu jako na Gtv.Domnívám se, že každý, kdo už čte nebo přispívá na Gtv komentáři apd. je svéprávný jedinec, mající dost svobodné vůle rozhodnout a ohodnotit svůj důvod setrvání na Gtv.Pak také, pokud se mu Gtv nelíbí, dostatek sil, prostě se už déle Gtv nezabívat a vyškrtnout z …More
Vstup na portál Gtv je dobrovolný, taktéž účast v diskusích.Zároveň je na každém, zda-li setrvává dennodeně na internetu jako na Gtv.Domnívám se, že každý, kdo už čte nebo přispívá na Gtv komentáři apd. je svéprávný jedinec, mající dost svobodné vůle rozhodnout a ohodnotit svůj důvod setrvání na Gtv.Pak také, pokud se mu Gtv nelíbí, dostatek sil, prostě se už déle Gtv nezabívat a vyškrtnout z dennodeního režimu.Je to věc rozhodnutí a činu.
Osobně zrovna nepovažuji modlitbu za zrušení Gtv za něco co by mělo nějakou váhu.Jsou lepší úmysly než zrušení Gtv.
I když se zde mnohokrát motá páté přes deváté a mnohokrát ne zrovna s dobrým úmyslem, tak i přesto jsou zde dobré věci.
Naše podmínky v životě nejsou ideální, a tak to je podobně i na Gtv.De facto diskutujeme, vzájemně si píšeme své názory, přesvědčení a to vždy narazí na něčí nesouhlas, což se běžně stává v životě.
Právě proto se Gtv stává výzvou a částečně
školou v komunikaci.A jak vidíme mnohokrát selháváme, já rozhodně.Nicméně i zde lze zachovat pravou svatou víru ve vší pokoře a v pokoji.
Myslím, že pokud má každý jasno ve svém přesvědčeni, tak ho Gtv nijak nemůže rozhodit.Vlastně různe potyčky jsou vesměs ve špatné komunikaci, ve vzájemné neochotě se dobrat skutečné pravdy přes svéřepé přesvědčování.Často argumentujeme argumenty, kterým sami nerozumíme a které jsou i mnohdy odposlouchané.
Podle mého, a neni to z mé hlavy, by stačilo jednat podle Božího slova a mnoho nedorozumění a nesvárů by nemělo šanci.Jsme ale lidé a vše nějak trvá a jsme hříšní.Stejně si myslím, že není nemožné komunikovat s láskou a moudrosti.Ale to už záleží na každém z nás.Rozhodně mějme trpělivost a nelámejme hůl ani nezatracujme.Občasná slovní facka může probudit spícího, ale častá probudí hněv.Proto nebuďme krutí, protože v každém, ačkoliv jsme lidé je ještě jeden a to
Ježíš Kristus...tak bacha koho urážíme fackami ...zda člověka nebo zda Pána pánů a Krále králů.
Pokoj Kristův
Kallistratos likes this.
MaxHq
Ludia nenadavajte na cirkev.
Cirkev je Kristova a ak su tam nejake neporiadky bud si isty ze pan Jezis trpi s nou a ked k tomu veriaci nieco prida urcite to pana Jezisa netesi.
Pater Pio raz sam vyhlasil asi v tomto duchu.Je dobre ze uz som stary aspon nebudem musiet pozerat ako vlastne deti trhaju cirkev.
Preto vam pisem ak trpi cirkev trpi pan Jezis a ked sa stazujes na nieco v cirkvi urcite …More
Ludia nenadavajte na cirkev.
Cirkev je Kristova a ak su tam nejake neporiadky bud si isty ze pan Jezis trpi s nou a ked k tomu veriaci nieco prida urcite to pana Jezisa netesi.
Pater Pio raz sam vyhlasil asi v tomto duchu.Je dobre ze uz som stary aspon nebudem musiet pozerat ako vlastne deti trhaju cirkev.
Preto vam pisem ak trpi cirkev trpi pan Jezis a ked sa stazujes na nieco v cirkvi urcite mu to neulahcujes.
To som si sam uvedomil tiez som bol podobneho zmyslania a poukazovania na knazov.Zmenil som pohlad snazim sa nieco modlit a panovi Jezisovi s Cirkvou pomoct.
Mali by sme hlavne lipnut k litaniam Ducha Sveteho a ruzencu.
Samozrejme Sveta omsa Svete prijmanie Sveta spoved a skutky lasky k bliznemu. Uplne sa odovzdat Panne Marii.
Kto by chcel predsa vediet viac staci si dohladat zjavenie z Akity a myslim ze sa k tomu blizime ako prienikom LGBTI do spolocnosti a cirkvi tak narastajucimi konfliktmi.
Ale nikoho tu nechcem strastit pretoze pan Boh ma aj tak vsetko pod palcom.
sankova likes this.
tradyrespect
Ovšemže :-))))))))))))
tradyrespect
Kokso - poctivý katolický kněz nemá čas na takové blbosti, protože se stará o svěřené duše. A pokud se začne starat víc o internet (což není možné, aby nezačal, protože správa fóra je práce pomalu na 12h turnusy), stane se tak zcela logicky nevěrným svému povolání.
One more comment from tradyrespect
tradyrespect
ceskoslo - už někdy před 2 roky jsem tu psal, že slogan "více katolické je lepší" je jen vějička na důvěřivé ptáčky, aby sedli na lep.
Peter(skala)
redmark, to maš z nejakeho new age gralu?
redmark
Už v dobe pred Kristom sa mnohí kňazi, vyznávači Starého zákona, prejavovali ako nehodní svojho úradu. Príliš dbali na dodržiavanie pozemských náboženských predpisov, často na úkor ľudskej prirodzenosti a duchovnej slobody. Keďže ich vplyv mal na vývoj človeka negatívne následky, vyslal Stvoriteľ na Zem Ježiša, aby urovnal cestu k Pravde tým, čo ju naozaj hľadali. Aby ho však ľudia nespoznali, …More
Už v dobe pred Kristom sa mnohí kňazi, vyznávači Starého zákona, prejavovali ako nehodní svojho úradu. Príliš dbali na dodržiavanie pozemských náboženských predpisov, často na úkor ľudskej prirodzenosti a duchovnej slobody. Keďže ich vplyv mal na vývoj človeka negatívne následky, vyslal Stvoriteľ na Zem Ježiša, aby urovnal cestu k Pravde tým, čo ju naozaj hľadali. Aby ho však ľudia nespoznali, robili nepraví kňazi všetko pre to, aby verejne znevážili jeho výroky a prejavy. Ich znevažujúcemu pôsobeniu unikli iba duchovne najčistejší a od nich nezávislí.
Tí, čo sa nimi nechali zviesť, lebo nemali dostatok odvahy samostatne myslieť a cítiť, podľahli davovej psychóze, že Ježiš nie je Boží syn a prispeli k jeho ukrižovaniu. Tak si vyvolený ľud zavraždil toho, ktorý ho mal vyviesť z pazúrov mocichtivých a falošných duchovných učiteľov.
Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch Pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod je náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša. Napriek tomu, že táto pasáž o ďalšej Božej pomoci je dodnes v Biblii zapísaná (Jánovo evanjelium, 14. kap., 15.-26. verš), cirkev jej zreteľný obsah vykladá rôznymi spôsobmi, len nie ako opis príchodu skutočnej Božej osoby na Zem. Až po Ježišovej smrti sa jeho príchod potvrdzuje aj v Apokalypse.
Prakráľovnú - Božiu matku vo Fatime nemohol vidieť žiadny človek, iba tri deti, ktoré sa na tento účel narodili na Zem. Videli ju však iba duchovným zrakom, nie hmotným. Mali sprostredkovať jej posolstvá ľuďom ešte v detskom veku, aby neboli ovplyvnené žiadnymi cirkevnými poznatkami, dogmami a autoritami. Ich pravdivé výpovede však cirkev prekrútila a vyslala do sveta znevažujúce výmysly, ktoré sú obsahom takmer všetkých kníh o zjaveniach.
Svet sa miesto vedenia Božím synom, ktorého moderné učenie je obsiahnuté v Posolstve Grálu, necháva viesť radšej nepravými zjaveniami, hoci ich posolstvá nemajú nič spoločné s Božími pravdami a reálnym životom.
Keď temní predstavitelia cirkvi znova oklamali svet a znemožnili spoznanie a účinkovanie aj druhého Božieho Syna na Zemi, oznámil Stvoriteľ nový príchod Ducha svätého na Zem, Bibliou zvestovaného Kráľa tisícročnej ríše. Túto správu predniesla Prakráľovná v treťom fatimskom posolstve. Aby nedošlo k jej skomoleniu, mala ju najstaršia z detí, Lucia, napísať do listu a v zalepenej obálke odovzdať pápežovi v roku 1917. Jeho nástupca ho mal otvoriť a zverejniť svetu až v roku 1960. Nový pápež aj s niektorými cirkevnými hodnostármi ho v uvedený čas otvorili, ale svetu jeho obsah nezverejnili.
Peter(skala)
Pozná niekto zasväcujucu modlitbu, kde je zmienka o Rusku? Nech napiše
Peter(skala)
...v každom pripade zmienka "Ruska" v modlitbe zasvätenia je aj v dnešnej dobe veľmi aktualna, zvlašť ked je Rusko tak atakovane zo strany zlého...pretože zasvätenie Ruska nie je zaležitosťou len nekajucich hriešnikov, ale aj kajucich, ktorí potrebuju neustale obratenie k Bohu a Panne Márii, takže či už Rusko niekto zasväcuje kvôli nevercom alebo veriacim, predsa je to vždy potrebné.

PS( Zasväco…More
...v každom pripade zmienka "Ruska" v modlitbe zasvätenia je aj v dnešnej dobe veľmi aktualna, zvlašť ked je Rusko tak atakovane zo strany zlého...pretože zasvätenie Ruska nie je zaležitosťou len nekajucich hriešnikov, ale aj kajucich, ktorí potrebuju neustale obratenie k Bohu a Panne Márii, takže či už Rusko niekto zasväcuje kvôli nevercom alebo veriacim, predsa je to vždy potrebné.

PS( Zasväcovať sa máme každý deň
Iva Podzimková
Pravá Lucie po nástupu falešné Lucie již nežila
+Joseph+ likes this.
Libor Halik
Novináři vůbec neměli svobodný přístup k Lucii z Fatimy. Byla řeholnicí a navíc ještě nejizolovanější osobou v Katolické církvi v 20. století. Odpověď niedopytalskiemu.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.
niedopytalski
Je to celé nějaké divné. U fotografi chybí, kdy byly vyfocené, kde byly focené a kdo je fotil.
To by hodbě pomohlo.
Lucie byla mediálně známa.Byly s ní dělané rozhovory.
Atˇmi nikdo neříká, že by si novináři, kteří před rokem mluvili s pravou Lucii nevšimnuli, že mluví s někym jiným.
To ať mi někdo vysvětli
Kallistratos likes this.
Sulika

Místo,aby se tu projasnilo po Velkénoci, tak přibylo slepců....vždyť to není jeden ksicht
tictac
sú to iba špekulácie
niedopytalski
Je to docela vážné obvinění vrchních představitelů církve i samotných papežů.
Jedná věc mi tady ale chybí. Pravá i falešná Lucie , podle informaci článků, tady desetiletí působily současně.
Že se nikdy neohradila ta pravá Lucie proti tomu, že tady působí jeji dvojnice?
Nikdy ty falešné zprávy své dvojnice nepopírala?
Fatimské zjevení, bylo a i doposud je silně medializováno.
Nedovedu si představ…More
Je to docela vážné obvinění vrchních představitelů církve i samotných papežů.
Jedná věc mi tady ale chybí. Pravá i falešná Lucie , podle informaci článků, tady desetiletí působily současně.
Že se nikdy neohradila ta pravá Lucie proti tomu, že tady působí jeji dvojnice?
Nikdy ty falešné zprávy své dvojnice nepopírala?
Fatimské zjevení, bylo a i doposud je silně medializováno.
Nedovedu si představit, že by pravá Lucie při dotazech novinářu, neřekla ani písmeno, proti tomu co ta falešná Lucie řekla.
Vždyť ji přece musely být známe zprávy, které falešná Lucie podávala.
Anebo byla natolik izolovaná od světa, že nemohla zjistit, že se někdo za ní po destiletí vydává?