.
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).