Schneider dạy cho Tổng giám mục cũ của mình: Một Giáo hoàng dị giáo không mất chức

Ý tưởng rằng một giáo hoàng dị giáo tự động mất chức là một "ý kiến mơ hồ", Giám mục Schneider viết trên LifeSiteNews.com (28 tháng 2). Nó bắt nguồn từ Gratian (+1160), người đã chấp nhận một sắc …