vi.news
54

Francis mang mũ bộ tộc nỏi tiếng về bạo lực nghi lễ, nô lệ

Giám mục Kohima James Thoppil, 60 tuổi, Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ, đã tặng Giáo hoàng Francis vào ngày 28 tháng 5 một chiếc mũ đội đầu của bộ lạc Naga. Francis, ngay lập tức đưa nó vào (hình ảnh). …