Modlitwa, o którą prosi Matka Boża w Medjugorje

Boże nasz, Ojcze nasz wierzymy, że nas uratujesz przed wiecznym zatraceniem. Prosimy, ratuj ziemię, na którą posłałeś Swojego Jednorodzonego Syna, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jesteś naszą jedyną…
armagedon and one more user like this.
armagedon likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.