Language
2 11 644

U Jacometa

Było to w roku 1858. W Lourdes, miasteczku położonym na stokach gór Pirenejów, poruszenie wielkie. Całe miasto mówi o zjawianiu się „pięknej Pani” w Grocie Massabielskiej z różańcem w ręku. To nikt …
Quas Primas
Otóż to...
Ten, kto jest z Niepokalaną Dziewicą Maryją, tego żaden mason, żydomason, islamista, modernista, protestant, komunista czy zwykły cham, nie jest wstanie przestraszyć nikogo.
wacula
Tak wygląda prawda ze światem rzeczywistym i prawdziwym czyli wiecznym .Do dziś jest przedmiotem sporu temat, czy jest drugi świat czy nie .Tak zakrywa Duch św. jednym a drugim odkrywa jak Bernadeta św.