8 pages
miles_cor
1268

Amoris Laetitia i Jan Paweł II

Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...) Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w rzeczywistości stanowi zerwanie …More
Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...)

Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w rzeczywistości stanowi zerwanie z magisterium Jana Pawła II i z nieprzerwaną tradycją, która poprzedza jego urzędowanie na Stolicy Piotrowej: nie tylko dokument ten oddala się od tradycyjnych teologicznych pryncypiów głoszonych przez Jana Pawła II, ale także stanowi bezpośrednie podważenie jego nauczania, gdyż magisterium Jana Pawła dokładnie przewiduje – i odrzuca – niektóre idee jakie zawiera AL.
mistrzo and one more user like this.
mistrzo likes this.