FRANCISZEK WZYWA DO UDZIAŁU W GLOBALNYM PAKCIE WYCHOWAWCZYM NA RZECZ SOLIDARNEGO …

Do podejmowania starań na rzecz realizacji paktu wychowawczego, wyrażającego dążenia do solidarnego humanizmu zachęcił Ojciec Święty w przesłaniu na inaugurację Paktu Wychowawczego. 14 maja 2020 …
Armia_Reszty likes this.