Dokončenie vysvetlenia dvanástej kapitoly Zjavenia svätého Jána

Mystické Mesto Božie ,( Mária z Agredy) K a p i t o l a 10 120. „Beda však zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.“ Beda zemi, na ktorej bude spáchané tak …
Varovanie