11:30
Radek33
3854K

Bóg-bądźcie przeklęci czciciele szatana!

Fragmenty kazania z 02.06.2013r -- 25-lecie Pustelni Niepokalanów www.youtube.com/watchMore
Fragmenty kazania z 02.06.2013r -- 25-lecie Pustelni Niepokalanów
www.youtube.com/watch
jadwina likes this.
masada
Bóg zapłać, Stefankowi za podanie pieśni "SERDECZNA MATKO"
jadwiska
Dokładnie TAK!!! Bóg absolutnie nigdy nie przeklina człowieka za jego życia doczesnego i nigdy nie ujawnia przyszłego losu - wiecznego potępienia - a przeciwnie - nakazuje nam modlić się za wszystkich ludzi, jacy żują obecnie na ziemi, gdyż On pragnie zbawienia wszystkich[1 Tm 2, 1-4; 2 P 3,9]Dopiero po śmierci, po sądzie szczegółowym, dusza potępiona jest przeklęta na wieki nie dlateg…More
Dokładnie TAK!!! Bóg absolutnie nigdy nie przeklina człowieka za jego życia doczesnego i nigdy nie ujawnia przyszłego losu - wiecznego potępienia - a przeciwnie - nakazuje nam modlić się za wszystkich ludzi, jacy żują obecnie na ziemi, gdyż On pragnie zbawienia wszystkich[1 Tm 2, 1-4; 2 P 3,9]Dopiero po śmierci, po sądzie szczegółowym, dusza potępiona jest przeklęta na wieki nie dlatego, że Bóg ją przeklął, lecz dlatego, że ona sama wybrała taki los i ściągnęła na siebie przekleństwo wiecznego potępienia.
jadwiska
Twoja nędza przyciąga Moje Miłosierdzie i napełnia je radością. Gdybym wam, Moje małe dzieci, nie miał nic do przebaczenia, to czemu służyłoby wtedy Moje Miłosierdzie ?
Jeśli Moja Sprawiedliwość ma moc obowiązującą, o ileż bardziej Moje Miłosierdzie ? Bo ono wypływa z Mojej miłości do was. Bóg tak bardzo zniża się do swoich nieszczęśliwych, grzesznych dzieci, że otwiera szeroko Swoje ramiona, …More
Twoja nędza przyciąga Moje Miłosierdzie i napełnia je radością. Gdybym wam, Moje małe dzieci, nie miał nic do przebaczenia, to czemu służyłoby wtedy Moje Miłosierdzie ?
Jeśli Moja Sprawiedliwość ma moc obowiązującą, o ileż bardziej Moje Miłosierdzie ? Bo ono wypływa z Mojej miłości do was. Bóg tak bardzo zniża się do swoich nieszczęśliwych, grzesznych dzieci, że otwiera szeroko Swoje ramiona, aby je objąć pełen czułości.
Jego przebaczenie i Jego miłość to jedno i wasze grzechy nie mogą Go trzymać od was z dala na wieki.
Kto grzeszy i żałuje, zasługuje na litość; ale jakże zasługuje na piekło ten, kto grzeszy bez skrupułów.
stanislawp
Nie ma usprawiedliwienia dla fałszywych duszpasterzy, tych w kurii krakowskiej fałszywie oskarżających pobożnych kapłanów i prześladujących pobożnych wiernych,, tych wiernych co nie chcą wyprzeć się Tradycji i Wiary w Boga.
Prawdziwy pasterz nie dokarmia wilków i nie zawiera z nimi układów!
Prawdziwy pasterz strzeże owczarni i nie poświęca swych owieczek na ofiarę dla wilków, dla szatana, który …More
Nie ma usprawiedliwienia dla fałszywych duszpasterzy, tych w kurii krakowskiej fałszywie oskarżających pobożnych kapłanów i prześladujących pobożnych wiernych,, tych wiernych co nie chcą wyprzeć się Tradycji i Wiary w Boga.
Prawdziwy pasterz nie dokarmia wilków i nie zawiera z nimi układów!
Prawdziwy pasterz strzeże owczarni i nie poświęca swych owieczek na ofiarę dla wilków, dla szatana, który jak lew krąży i patrzy by porwać owieczkę...duszę ludzką!
Te nasze poczciwiny, te dobre dusze, te babuszki w chustach i w beretach moherowych są dziś wyśmiewane i wyszydzane nawet przez kapłanów, zazwyczaj tych młodych, zmodernizowanych, wypuszczonych z nowych wylęgarni nowej Ewangelii!
Głoszą oni kłamstwa i herezje, że należy się podporządkować proboszczowi jeśli ten zarządzi w parafii jedną opcję do Komunii na stojaka i na łapkę, (akurat odwrotnie do Prawa KK i nauki Papieża)
Ci faryzeusze oczekują kanonizacji Jana Pawła II a jednocześnie ignorują jego nauki w Liturgii.
Módlmy się za Ojców Oblatów aby wyrzekli się modernizmu jako herezji.
jadwiska
Wiara góry przenosi, niedostatek wiary powoduje potknięcie się na zwykłym kamyku.
Lęk w duszach Moich wiernych jest wielki i ta gorycz łagodzi nieco ból, który Mnie gnębi, gdyż wiem, że mam jeszcze dzieci, które kochają i są posłuszne Mojemu Prawu.
Szumowiny Mojego ludu znajdują się w najgłębszej czeluści piekła. Perły Mojego Królestwa znajdują się u stóp krzyża. Pycha i próżność, owoce zamętu, …More
Wiara góry przenosi, niedostatek wiary powoduje potknięcie się na zwykłym kamyku.
Lęk w duszach Moich wiernych jest wielki i ta gorycz łagodzi nieco ból, który Mnie gnębi, gdyż wiem, że mam jeszcze dzieci, które kochają i są posłuszne Mojemu Prawu.
Szumowiny Mojego ludu znajdują się w najgłębszej czeluści piekła. Perły Mojego Królestwa znajdują się u stóp krzyża. Pycha i próżność, owoce zamętu, przynoszą tylko strach przed nieznanym.
Niedostatek głębokiej czci toleruję tylko przy nadmiarze Boskiej Miłości, która jednoczy dusze z jej Bogiem.Wtedy jej szept przyjmuję, nie zważając na słowa, którymi się posługuje.
stanislawp
Są jednak też tacy, o których Jezus wie że do nich już światło nie dotrze... są nimi świadomi słudzy szatana... może jest ich garstka... ci na górze piramidy wtajemniczenia masońsko-illuminatów...
O wszystkich innych warto się modlić i błagać Boga o łaskę nawrócenia...
Co świadomi czciciele szatana zrobili że zatracili całkowicie łaskę potrzebną do Zbawienia?
Warto czytać znawców tematu jak Stan…More
Są jednak też tacy, o których Jezus wie że do nich już światło nie dotrze... są nimi świadomi słudzy szatana... może jest ich garstka... ci na górze piramidy wtajemniczenia masońsko-illuminatów...
O wszystkich innych warto się modlić i błagać Boga o łaskę nawrócenia...
Co świadomi czciciele szatana zrobili że zatracili całkowicie łaskę potrzebną do Zbawienia?
Warto czytać znawców tematu jak Stanisław Krajski
ks Tadeusz Kiersztyn... ten kapłan zniszczony został przez kurię krakowską...
sam pisał w autobiografii, ze stanął przed plutonem egzekucyjnym w kurii krakowskiej!
stanislawp
One more comment from stanislawp
stanislawp
cytaty
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1,8-9)
„Jezus wypowiada przerażające „precz” jedynie do tych, którzy sami wyłączyli się z miłości:Idźcie …More
cytaty
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1,8-9)
„Jezus wypowiada przerażające „precz” jedynie do tych, którzy sami wyłączyli się z miłości:Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” (por. Mt 25,41).
Brat od pokuty
Pokój Wam
Pan mów w ewangelii ..... pragnę miłosierdzia a nie ofiary ..................
............. Błogosławcie i módlcie się za prześladowców waszych .........
............. zaprawdę powiadam ci dziś ze mną będziesz w raju .............
............. zostawia 99 owiec i szuka 1 zagubionej ............................
CZYTAJCIE EWANGELIE I WIERZCIE JEZUS JEST W EWANGELII
Jezus jest MIŁOŚC…More
Pokój Wam
Pan mów w ewangelii ..... pragnę miłosierdzia a nie ofiary ..................
............. Błogosławcie i módlcie się za prześladowców waszych .........
............. zaprawdę powiadam ci dziś ze mną będziesz w raju .............
............. zostawia 99 owiec i szuka 1 zagubionej ............................
CZYTAJCIE EWANGELIE I WIERZCIE JEZUS JEST W EWANGELII
Jezus jest MIŁOŚCIĄ i nikogo nie przeklął ani złorzeczył i nigdzie nie szantażował
Modlę się za kaznodzieje
POKÓJ WAM
Anja39
pomodlę się za Ciebie , bedzie dobrze
biniobill
dobrzyński niecały tydzień na forum a już rządzić chce
biniobill
Czytanie Pisma Świętego to poznanie samego Pana Boga. Wszystko co tam jest zawarte wraz z zagłębianiem się w treść powoduje u czytającego fascynację i podziw nad cudem działania Boga. Inna sprawa gdy ktoś manipuluje i interpretuje Boski Przekaz dla swoich egoistycznych celów.
Aniu co dzień jesteś piękniejsza.
Anja39
Bóg gniewny, surowy sędzia, egzekutor kontra drugie oblicze Boga.. miłosiernego, pełnego miłości..

www.youtube.com/watch

Bóg kocha nie tylko całym sercem ale Bóg kocha mądrze i kazdego inaczej.
ptyś
A mnie najbardziej zachwyca i fascynuje sposób myślenia i działania Pana Boga, który objawia nam Jezus w przypowieści: O robotnikach w winnicy.
biniobill
Mnie interesują fakty a nie czyjeś interpretacje, które powodują błądzenie ludzi małej wiary.
dobrzynski
Przypowieść o robotnikach w winnicy - Ewangelia wg Św. Mateusza 20 , 1-16

Komentarz
Jezus jest już coraz bliżej Jerozolimy. W ostatnim czasie wiele rozmów dotyczyło rozwoju uczniów. Właśnie zakończyła się rozmowa o tym, "Kto może być zbawiony?". Bóg może zbawić każdego człowieka, który Mu zaufał.
Piotr postawił dodatkowe pytanie o wynagrodzenie uczniów. Wkrótce matka dwóch uczniów poprosi, "…More
Przypowieść o robotnikach w winnicy - Ewangelia wg Św. Mateusza 20 , 1-16

Komentarz
Jezus jest już coraz bliżej Jerozolimy. W ostatnim czasie wiele rozmów dotyczyło rozwoju uczniów. Właśnie zakończyła się rozmowa o tym, "Kto może być zbawiony?". Bóg może zbawić każdego człowieka, który Mu zaufał.
Piotr postawił dodatkowe pytanie o wynagrodzenie uczniów. Wkrótce matka dwóch uczniów poprosi, "aby ci moi dwaj synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie".
Jezus wyjaśnia więc zasady królestwa niebieskiego przy pomocy przypowieści o zaskakującym wynagrodzeniu robotników przez właściciela winnicy.

Denar to uznana, sprawiedliwa zapłata za jeden dzień pracy.
Robotnikami najemnymi do prac sezonowych byli zarówno ci, którzy nie mieli własnej ziemi oraz ci którzy posiadali jej niewiele.

Plony należało zebrać szybko, przed końcem dnia. Wykonywanie pracy przez pierwszych zatrudnionych przebiegało zbyt wolno, dlatego gospodarz kilka razy wychodził po nowych pracowników. Ci pierwsi pracowali mniej wydajnie, niż oczekiwał. Przypowieść oddaje typową atmosferę pośpiechu towarzyszącą starożytnym żniwom.
Na rynku gromadzili się ludzie poszukujący pracy. Jedni najmowali się, aby wykonać pracę, inni aby otrzymać wynagrodzenie za pozorną pracę.
Dzień pracy rozpoczynał się o szóstej rano, a kończył o szóstej wieczorem. Zatrudnieni o świcie widząc, że do pracy przychodzili później inni pracownicy spodziewali się zapłaty znacznie większej od ustalonej.
Wynagrodzenie należało wypłacić tego samego dnia, aby rodzina mogła zaspokoić swoje potrzeby.

Przypowieść odnosi się do wydarzeń znanych rolnikom, ale taki sposób wynagrodzenia zwraca uwagę na cel przypowieści.

Zatrudnieni od początku pracy okazali się nieuprzejmi i niewdzięczni. „Złe oko" oznacza „chciwe oko", czyli zawiść i skąpstwo. Robotnicy są chciwi, a właściciel był znanym dobroczyńcą. Ich reakcja była dla niego upokarzającą. Ci robotnicy są podobni do obłudników, o których Jezus mówił już wielokrotnie, a z całą siłą powie o nich wkrótce w Jerozolimie.

Bóg, który jest jedynym prawowitym właścicielem wszystkiego, udziela każdemu jak chce. Jedynie Jego miłosierdzie pozwoli Izraelowi przetrwać dzień sądu, tak zwyczajnie myśleli Judejczycy.

Bóg, Ojciec Jezusa, On sam jest dobry, a zbawienie jest Jego darem, niezależnym od wkładu pracy przez ludzi. Ci którzy jak Izrael długo pozostawali w służbie Bożej, teraz burzą się na wieść o tym, że pogardzani przez nich poganie otrzymają zbawienie darmo, z łaski. Wkrótce Judejczycy będą złym okiem patrzyli na pogan przyjmujących z radością zbawienie Boże.

Bóg podobnie jak gospodarz jest dobry i niezależny w podejmowaniu decyzji. Bóg kieruje się dobrem ludzi rozumianym inaczej niż mogą to pojąć ludzie niewdzięczni.

Pierwsi w historii zbawienia tracą pierwszeństwo, a zyskują je ostatni. Odtąd nie pochodzenie etniczne, lecz sama wiara będzie źródłem przynależenia do ludu Bożego. Bóg jest dobry i miłosierny dla wszystkich, a nie tylko dla tych, których powołał na początku.
To wiara pełna uwielbienia i wdzięczności Bogu jest źródłem zbawienia. To wiara otwiera szeroko drzwi wchodzącym do królestwa niebieskiego.

Judejczycy w planie zbawczym Boga znajdują się od początku. Poganie wkrótce dowiedzą się o tym, że od razu mogą przyjąć Boże zbawienie. Byli ostatnimi w oczach Judejczyków, wyprzedzą wielu z nich w drodze do królestwa niebieskiego.

Matka dwóch uczniów i być może oni sami nadal rozumieją królestwo niebieskie, jak królestwo ziemskie. Czy zrozumieli już przypowieść o Bożym sposobie obdarowywania i wynagradzania i to kto może być zbawionym

Władza i wezwanie Mt 19,1 - 22,46
Ten "dobry" łotr może słyszał może nie ale na pewno w Jezusie uznał Mesjasza i Boga Zbawcę. Ten drugi nie był ateistą tylko zwykłym żydem co wierzył jak cały Izrael i w Jezusie bardziej widział Króla ludzkiego co miał rządzić i wyzwolić Izrael. I w rozczarowaniu złorzeczył.
biniobill
ptyś napisał:
Samo słyszenie o Jezusie nie wystarcza do nawrócenia. Dzisiaj również wielu polityków i fanatyków słyszy o Jezusie.
-----------------------------------
Wiesz co miałem na myśli mówiąc słyszeć o Jezusie. To nie tylko piąte przez dziesiąte ale zainteresowanie Jezusem i Jego nauczaniem. Wtedy nie było telewizji i nie mógł się obić jedynie o uszy fakt działalności Chrystusa. Ludzie o …More
ptyś napisał:
Samo słyszenie o Jezusie nie wystarcza do nawrócenia. Dzisiaj również wielu polityków i fanatyków słyszy o Jezusie.
-----------------------------------
Wiesz co miałem na myśli mówiąc słyszeć o Jezusie. To nie tylko piąte przez dziesiąte ale zainteresowanie Jezusem i Jego nauczaniem. Wtedy nie było telewizji i nie mógł się obić jedynie o uszy fakt działalności Chrystusa. Ludzie o tym mówili i to dokładnie więc każdy kto chciał o Nim usłyszał.
ptyś
Przypowieść o robotnikach w winnicy, którą opowiedział nam Chrystus Pan wskazuje nam na pewien sposób myślenia i działania Boga.
Bóg jest gospodarzem najmującym pracowników do winnicy. To On decyduje że wszystkim pracownikom zapłaci po równo. Niezależnie przez ile godzin przepracowali.
Stefan jako Katolicy nie jesteśmy klonami-robotami tylko ludźmi z naszymi indywidualnymi charakterami i historią.
ptyś
Samo słyszenie o Jezusie nie wystarcza do nawrócenia. Dzisiaj również wielu polityków i fanatyków słyszy o Jezusie.
biniobill
@ptyś
Dobry łotr nawrócił się na krzyżu ponieważ musiał słyszeć o Jezusie wcześniej. Mówił do Niego: Jezu. Na pewno przeszedł drogę nawrócenia i przemyślał wcześniej co uczynił a nie był to jedynie impuls, który spowodował nagłą odmianę jego myślenia. Przykład drugi łotr. Ten tylko nienawidził i złorzeczył.
ptyś
Dobry łotr na krzyżu się nawrócił. Wystarczyło przyjęcie Łaski oferowanej przez Boga. Miejmy nadzieję, że wszyscy którzy żyją przez całe życie z dala od Boga, w godzinie śmierci przyjmą Łaskę Zbawienia i będą w niebie przez wieki radować oglądaniem Boga wraz z tymi którzy wiernie służyli Bogu przez całe swoje życie.

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Królestwo niebieskie podobne jest do właści…More
Dobry łotr na krzyżu się nawrócił. Wystarczyło przyjęcie Łaski oferowanej przez Boga. Miejmy nadzieję, że wszyscy którzy żyją przez całe życie z dala od Boga, w godzinie śmierci przyjmą Łaskę Zbawienia i będą w niebie przez wieki radować oglądaniem Boga wraz z tymi którzy wiernie służyli Bogu przez całe swoje życie.

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do wnnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę i wysłał ich do winnicy.Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: "Idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie". I oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godziny szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: "Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie?". Odpowiedzieli: "Bo nas nikt nie zatrudnił". Rzekł do nich: "Idźcie i wy do winnicy!"
Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych". Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej i dostali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: "Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud dnia i upał". On jednak odpowiedział jednemu z nich: "Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co tobie. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry?".

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ewangelia wg Św. Mateusza 20 , 1-16
biniobill tylko rozważając teoretycznie i ku przestrodze można jasno powiedzieć ta droga prowadzi do Boga, a ta na zatracenie. W życiu każdy przypadek jest oryginalny i niepowtarzalny i tylko Bog wie jak jest.
biniobill
No to miał szczęście, że odbył karę więzienia i miał czas zastanowić się nad sobą przed tym zanim zawisł na szubienicy. Nie ma gwarancji, że nawróciłby się żyjąc dostatnio i bezpiecznie np. w Argentynie.
W historii były różne przypadki, okrutni tyrani na łożu śmierci się nawracali i nikt znas nie może powiedzieć gdzie trafili. Też byli "święci" w oczach ludzi co przed śmiercią zostali oszukani przez szatana i z przekleństwem przeciw Bogu umierali. Więc twierdzę że nie należny wyrokować, nawet gdy nam się wydaje że ktoś zły umarł to tylko Bóg wie gdzie trafił a my nic nie wiemy.
dobrzynski
biniobill 2013-12-12 22:34:11
Chyba nie myślisz, że typ, który całe życie żył z krzywdy ludzkiej przed śmiercią się nawróci? Jaki byłby ku temu powód? Strach? Nagły napływ miłości do ludzi? Chyba, że cud albo modlitwa ludzi, którzy się za niego modlą i wyproszą łaski.

Historia wadowickiego nawrócenia niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hoessa.
„Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Naród polski …More
biniobill 2013-12-12 22:34:11
Chyba nie myślisz, że typ, który całe życie żył z krzywdy ludzkiej przed śmiercią się nawróci? Jaki byłby ku temu powód? Strach? Nagły napływ miłości do ludzi? Chyba, że cud albo modlitwa ludzi, którzy się za niego modlą i wyproszą łaski.

Historia wadowickiego nawrócenia niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hoessa.
„Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Naród polski proszę o przebaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo” – pisał w wadowickim więzieniu Hoess, były komendant obozu KL Auschiwtz

Całość: wadowice24.pl/…/4416-kat-hoess-…
biniobill
Chyba nie myślisz, że typ, który całe życie żył z krzywdy ludzkiej przed śmiercią się nawróci? Jaki byłby ku temu powód? Strach? Nagły napływ miłości do ludzi? Chyba, że cud albo modlitwa ludzi, którzy się za niego modlą i wyproszą łaski.
Słyszałem o człowieku, który był katem i mordował patriotów. Krzyczał przed śmiercią na łóżku w szpitalu, że się boi śmierci. Rzeczywiście się bał i kurczowo …More
Chyba nie myślisz, że typ, który całe życie żył z krzywdy ludzkiej przed śmiercią się nawróci? Jaki byłby ku temu powód? Strach? Nagły napływ miłości do ludzi? Chyba, że cud albo modlitwa ludzi, którzy się za niego modlą i wyproszą łaski.
Słyszałem o człowieku, który był katem i mordował patriotów. Krzyczał przed śmiercią na łóżku w szpitalu, że się boi śmierci. Rzeczywiście się bał i kurczowo trzymał się poręczy ale do spowiedzi nie przystąpił i nie chciał widzieć księdza. Teoria różni się od rzeczywistości.
Dobra, dobra jak dojdą to będą i ci, i ci. Ale dopóki nie to nie można wyrokować.
biniobill
Przeklęci to ci, którzy wybrali drogę zła i idą na zatracenie a błogosławieni idą w stronę Boga na wieczną chwałę w świetle Jego Miłości.
Stefan te słowa co przytoczyłeś to o podziałach w śród ludzi. Ale nie o tym że Bóg czy Jezus przeklina. Zawsze nawet dla najgorszego grzesznika jest szansa na Zbawienie, bo do ostatniej sekundy życia jest dla niego Miłosierdzie (nie nienawiść). I jak się nawróci (wyrzeknie się szatana), będzie żałował i daruje winy wszystkim co mu krzywdę wyrządzili to nie będzie przeklęty tylko zbawiony. Bóg …More
Stefan te słowa co przytoczyłeś to o podziałach w śród ludzi. Ale nie o tym że Bóg czy Jezus przeklina. Zawsze nawet dla najgorszego grzesznika jest szansa na Zbawienie, bo do ostatniej sekundy życia jest dla niego Miłosierdzie (nie nienawiść). I jak się nawróci (wyrzeknie się szatana), będzie żałował i daruje winy wszystkim co mu krzywdę wyrządzili to nie będzie przeklęty tylko zbawiony. Bóg kocha wszystkich ludzi do tego stopnia że własnego Syna dał do spłacenia wszystkich grzechów (nawet tych Nergala i jago kolegów), w momencie Ukrzyżowania Polacy byli poganami i też za nich, i nie chce mi się wierzyć by powiedział "przeklęci".
biniobill
Tak jak dzieci, które nabroiły unikają rodziców bojąc się kary tak ludzie przeżywając całe życie z daleka od Boga nie będą czuli potrzeby przebywania z Nim przez całą wieczność. Jak można wytrzymać z Osobą, której obecność męczy, nudzi, powoduje wyrzuty sumienia kilka minut podczas mszy, spowiedzi, modlitwy a cóż dopiero niekończącą się teraźniejszość, którą jest Wieczność. Bóg chce miłości i …More
Tak jak dzieci, które nabroiły unikają rodziców bojąc się kary tak ludzie przeżywając całe życie z daleka od Boga nie będą czuli potrzeby przebywania z Nim przez całą wieczność. Jak można wytrzymać z Osobą, której obecność męczy, nudzi, powoduje wyrzuty sumienia kilka minut podczas mszy, spowiedzi, modlitwy a cóż dopiero niekończącą się teraźniejszość, którą jest Wieczność. Bóg chce miłości i przebaczenia dla człowieka ale ten nieumiejący żyć z Bogiem unika go wybierając rzeczywistość, którą wybrał już szatan.
Brat od pokuty
Pokój Wam
Te słowa są zaprzeczeniem Ewangelii nasz Bóg chce miłości i przebaczenia
są one dowodem na dziwne pochodzenie ...........................................
Pokój Wam
Andrzej Ołdak and 2 more users like this.
Andrzej Ołdak likes this.
Dyzma likes this.
Teresa45 likes this.
stanislawp
"Bądźcie przeklęci czciciele szatana."
Należy trochę rozważyć o kogo tu chodzi.
Tu nie chodzi o zwykłych grzeszników jakimi wszyscy jesteśmy.
Tu chodzi o tych którzy dobrowolnie i świadomie oddali się na służbę szatanowi podpisem, krwią-cyrografem. Służą mu świadomie i składają mu ofiary.
Uznają go za boga światłości i Wielkiego Architekta..
Wchodzimy znowu w taki okres jak dawniej w historii …More
"Bądźcie przeklęci czciciele szatana."
Należy trochę rozważyć o kogo tu chodzi.
Tu nie chodzi o zwykłych grzeszników jakimi wszyscy jesteśmy.
Tu chodzi o tych którzy dobrowolnie i świadomie oddali się na służbę szatanowi podpisem, krwią-cyrografem. Służą mu świadomie i składają mu ofiary.
Uznają go za boga światłości i Wielkiego Architekta..
Wchodzimy znowu w taki okres jak dawniej w historii tzw Oświecenia i odrzucenia Boga Yahwe. Stąd znowu te naśmiewania ze Średniowiecza kiedy Wiara w Boga była silna a Kościół kwitnął.
W tej grupie nie są nawet wszyscy Bracia Masoni.
Większość stopni wtajemniczenia od wstąpienia do wyższych stopni jest nieświadomych komu służą i kto nimi kieruje.
Ci na najwyższych stopniach zaufali Lucyferowi, że on jest prawdziwym Bogiem.
To on Lucyfer i jego książęta rozmawia z nimi bezpośrednio, z tymi na najwyższych stopniach.
Św Maksymilian wiedział jak walczyć z masonami i jak ratować tych nieświadomych Braci Masonów
Za nich się módlmy.
Bóg w tym Orędziu które fragmenty przytacza ks Piotr mówi
...
sami posłuchajcie jeszcze raz ale uważnie...
zwróćcie bardziej uwagę na słowa Orędzia a nie na interpretacje..

Zadziwiajace jest jak Ojcowie Oblaci w Kanadzie wypaczyli doktryny Wiary i rolę duchownych, która powinna polegać na służbie Jezusowi.
Zdobyli stanowiska proboszczów, prowincjałów i gdyby im zezwolić to tych co słuchają Papieża i Magisterium Kościoła, tych którzy nie chcą zrezygnować z Praw Katolika gotowi bić kijem za Klękanie do Komunii, za Klękanie na Święty Święty i na Baranku Boży...
Nie znajdziecie Krzyza z Jezusem na Ołtarzu ofiarnym bo jest to dla nich stół wieczerzy...
Nie macie tego jeszcze w Polsce? Dziękujcie Bogu.
A czy pomożecie Polonii swoją modlitwą, bo Polonia pomaga i zawsze pomagała Polakom w Polsce.
Jest was w Polsce około 40 milionów i nas Polaków w Polonii tyle samo.
stanislawp likes this.
Radek33
Matka Boża w Akita:"Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za …More
Matka Boża w Akita:"Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów."
bpr
Mocne słowa, ale prawdziwe. Sympatycy Nergala i inni satanisci niech sobie posłuchają to.
Radek33
Pan Bóg:"Strzeżcie się złych ludzi,odwróćcie się od grzechu i ucieknijcie do mojej Matki Maryi!"