blogspot.com

Proces salezjanów z ks. Michałem Woźnickim

Z wielką przykrością informuję Państwa, że konflikt pomiędzy salezjaninem ks. Michałem Woźnickim a jego przełożonymi, z klasztoru w Poznaniu przy ul.…
Sw.Joanna
To jest znak.Jezus mówi:Wydalą was z synagogi i przed sądem postawią........
Zdaje się, że ten kapłan pomylił Osobę Pana Jezusa z obrzędami trydenckimi. To jest grzech bałwochwalstwa.
Kunegunda
1. Ksiądz Woźnicki lata harował na misjach, i salezjanie nie mają oporów, aby wywalić go pod most. Pewnie tego ich uczy Duch soboru
Cóź... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka