Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
lv.news
14

Atkārtotās doktrīnas Franciska Querida Amazonia

Querida Amazonia (QA) satur dažus trakus paziņojumus, kas ir palikuši nepamanīti. 5. paragrāfā Francisks saka, ka vēlas modināt visas pasaules “simpātijas” pret Amazones reģionu, ko viņš sauc par ne …