Benedict với giọng nói đứt quãng: "Cái mồm lớn của tôi không còn hoạt động nữa" (Video)

Benedict XVI, 92 tuổi, cho phép đài truyền hình Nhà nước Bavaria sản xuất một bộ phim tài liệu với và về ông (Br.de, ngày 3 tháng 1). Tuy nhiên, Tổng Giám mục Gänswein, thư ký của ông, lại chủ yếu ở …
BREAKING - EWTN News President Resigns

May The Faithful Save Our Holy Father, Benedict, From the schismatics who surround him!
God Save Our Pope!