vi.news
28

Cuộc Thanh Tra Tông Tòa chống lại Giám mục, một tháng sau khi ông từ chối các nữ hầu bàn thờ

Francis sẽ đập Giáo phận San Luis, Argentina, với "lòng thương xót" của mình. Vào ngày 5 tháng 12, Giám mục San Luis Pedro Daniel Martínez, 63 tuổi, được thông báo rằng Francis đã ra lệnh Thanh Tra …