Language
26
vi.news

Đa số các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thụ phong Phụ nữ [một cách không hợp lệ]

Hơn một nửa số giám mục Hoa Kỳ sẽ "thụ phong" các phó tế nữ trong giáo phận của họ nếu Tòa Thánh phê chuẩn việc làm sai trái đó, theo kết quả của một nghiên cứu ngày 22 tháng 1. Đồng thời, "chỉ" …