Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
45

Chính trị gia Bolivian với chuỗi Mân côi: Pachamama sẽ không bao giờ quay trở lại, "Bolivia thuộc …

Luis Fernando Camacho, một trong những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Bolivia, đã xuất hiện với một chuỗi mân côi trên tay trong một video có tên "#Chúa Ki tô đã trở lại Cung điện". Sau khi loại …