Otvorený list pp.Františkovi o nariadeniach pre eucharistický kult

Drahý otec František Píšem Ti otvorene aj za našich bratov a sestry v Kristovi Ježišovi, ktorí cítia vďačnosť za Božie milosti, aké dostávame skrze Cirkev vo Sviatostiach po celom svete, ale keďže v …
Peter(skala)
"Ktoby teda JEDOL CHLIEB alebo PIL PÁNOV KALICH NEHODNE (sväté prijímanie), previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije OSÚDENIE. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
Peter(skala)
Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
- preto umierajú aj pokrstení katolíci, čo síce pristupujú k Sviatostiam, ale nehodne
Peter(skala)
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa.…More
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj, že mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma opúšťaš vo svätom prijímaní."
1 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
"Kto si je vedomý, že sa dopustil SMRTELNÉHO HRIECHU, NESMIE PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, PRV AKOBY PRIJAL SVIATOSTNÉ ROZHREŠENIE, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k svätému prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa." (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 1457)
Peter(skala)
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominica…More
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominicae Cenae" / č.11)
Bratia a sestry
od zahraničného Slováka / Holandsko
Zverejnené: 15. 3. 2020
Názor na Coronavírus, neschopnosť našich politikov, Merkelovú, ľudskú nezodpovednosť...
youtu.be/yGKTg8n7ygw
Varovanie