Language
328
vi.news

"Sự nổi tiếng" của Francis đổ bể

Số lượng người Mỹ có một "quan điểm thiện ý" về Đức Giáo Hoàng Francis đã giảm mạnh, một khảo sát của CNN (ngày 12 tháng 9) đã cho thấy điều này. Kết quả của cuộc khảo sát này có liên quan trực tiếp …