Language
01:02:16
18
jozefbiega

Akcja Katolicka Legnica .100 - lecie odzyskania niepodległości Polski w Lubinie 24.11.2018. Cz. I. …

Akcja Katolicka Legnica .100 - lecie odzyskania niepodległości Polski w Lubinie - diecezja legnicka 24.11.2018. Cz. I.