vi.news
36

Hiệu ứng của Francis ở Argentina: Công giáo là những người Tin lành mới

Tỷ lệ người "Công giáo" của Argentina đã giảm 13,6% trong thập kỷ qua theo "Secunda encuesta nacional sobre creencias y Actitudes religiosas en Argentina" của cơ quan chính phủ CEIL-CONICET. Những …