Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
47

Francis có thời gian cho một nhà tuyên truyền đồng tính luyến ái khác

Francis từ chối gặp các cộng tác viên gần gũi của mình, bao gồm cả hồng y, đã trao một buổi yết kiến cho Jayne Ozanne tại Casa Santa Marta, TheTablet.co.uk (ngày 14 tháng 11) viết. Ozanne là một …