Language
1 3 434

Z ostatniej chwili

Na bruku warszawskim polała się krew, krew polskiego żołnierza i przechodnia… w stolicy Polski… wylana ręką bratnią… [1]. Dnia 28 maja, gdy tysiące oczu jeszcze wilżyły łzy, p. Andrzej Strug, przewod…
adan2
Trzeba mówić całą prawdę o historii Polski. Tak też właśnie przypada rocznica zamachu majowego, puczu majowego – zbrojnego zamachu stanu w Polsce dokonanego w dniach 12–15 maja 1926 w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego. Zamach majowy był rokoszem wojskowym przeciwko legalnej władzy wybranej demokratycznie. Obalono rząd Wincentego Witosa, ludowo-narodowo-chadecki.
W pierwszym rządzie … More