Boží slovo na den 17.9. A.D. 2019

Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z …
@Bratia a sestry ekumenisti-List od vášho biskupa: www.tedeum.cz/…/list-biskupa-mi…
To písali: Peter(skala), Paxus, bratia a sestry a iný dobrí pomatenci. Úbohé duše.
Ládo... odkedy veriš novým zjaveniam?

V Biblii ten list nie je, tak ako to že ho považuješ za pravdivý?
Ináč, HODIE už nevie ako na papeža, tak si asi povedal, že použije meno Božie nadarmo a s ním aj list apoštola Pavla. Možno to nebude vadiť prisnym tradicionalistom ked to (zneu)žije proti Františkovi
Bratia a sestry likes this.
Tina 13 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_02.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Správně se říká: „Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad.“ Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_02.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Správně se říká: „Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad.“ Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žily naprosto čestně. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? (Dále to) nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad nestouplo do hlavy a nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. Jinak padne za oběť špatným řečem a (chytne se) do ďáblovy pasti. Totéž platí o jáhnech: mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, ne oddaní vínu, ne lační špinavého zisku, kteří uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí. I oni musí být napřed zkoumáni, a teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich bezúhonnost. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být pomlouvačné, ale střídmé a ve všem spolehlivé. Jáhnové mají být jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec vlastní domácnost. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si vážené postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
1Tim 3,1-13

Žalm:
Chci kráčet v nevinnosti srdce.

O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat,
tobě, Hospodine, chci zahrát.
Chci se ubírat cestou bezúhonnou,
kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce
ve svém domě.
Nepostavím si před oči
nic hanebného.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá,
toho zahubím.
Pyšného očima a nadutého srdcem,
toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi,
aby přebývali se mnou.
Kdo kráčí životem bezúhonně,
ten mi bude sloužit.
Zl 101

Evangelium:
Lk 7,11-17

Církevní kalendář:
sv. Kornélius a Cyprián (+252)
Kornelius byl zvolen papežem až když začal slábnout císařský zákaz volby římského biskupa. Protivníci pak zvolili vzdoropapeže a mimořádným problémem se stala otázka přijímání odpadlíků zpět do Církve. Císař Gallus obnovil nařízení obětovat modlám a papež Kornelius dosvědčil svou věrnost Kristu mučednickou smrtí.
Cyprián pocházející z Kartága v severní části Afriky měl řečnické vzdělání a znalost práva. Křesťanem se stal až po více jak 30 letech svého věku. Začal horlivě studovat Písmo sv. a věrně se jím řídit. Stal se knězem a biskupem v Kartágu. Zde řešil problém s přijímáním odpadlíků, o němž psal biskupu Korneliovi a zažil dvojí pronásledování. Při druhém přišel o život.
Společný úděl spojil tyto mučedníky ve společném oslavení jednou památkou. Jejich další životopis se proto prolíná.
/V ČR pro závaznou památku sv. Ludmily je tato dvojice připomínána nezávaznou památkou až následující den./
více: catholica.cz