09:35

Nesesmilníš – Písmo a Tradice

Současná genderová ideologie, spojená s prosazováním tzv. LGBTQ, diametrálně protiřečí Duchu a liteře Písma i Tradici. Omlouvání tohoto hříchu v Katechismu 2358-59 i Františkovo líbání nohou …More
Současná genderová ideologie, spojená s prosazováním tzv. LGBTQ, diametrálně protiřečí Duchu a liteře Písma i Tradici. Omlouvání tohoto hříchu v Katechismu 2358-59 i Františkovo líbání nohou transgenderům vede k masovému šíření zvrácenosti.
6. přikázání Dekalogu platí i dnes: „Nesesmilníš!“ Podstatu tohoto přikázání upřesňuje náš Spasitel v Horském kázání. Ukazuje, že hříchem není pouze konkrétní skutek, ale dokonce i žádostivý pohled, který vede k hříchu už v srdci (srov. Mt 5,28). Ježíš proto vyžaduje radikální krok a říká: „Usekni“ a „vyloupni“! Pak dvakrát zdůrazňuje, že pokud člověk nebude v této oblasti radikální, skončí v pekle. Jde tu o useknutí nečisté myšlenky, pocitu, žádostivého pohledu na cizí ženu. S nečistou vášní nelze vést dialog, protože člověka oklame a zotročí. Malý oheň je možné zpočátku uhasit, ale požár už těžko. Člověk, který se oddá sexuální zvrácenosti, otevírá se nečistým démonům. Pán Ježíš se neobával, že bude někoho diskriminovat, a rovnou nečisté …More
krumpeľ and 3 more users like this.
krumpeľ likes this.
Monika G likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.