borgan
94

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrzno…

56. W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą? Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, respektując jego wolność, aby przez swoje działania, przez swoje modlitwy, także …