02:14:41
vladinko0
12.2K

Duch Svätý - tradičná katolická náuka

Spracované podľa Katolíckeho ľudového katechizmu, Fraňo Spirago, 1907
ruedi
výborné a aktuálne čítanie, konečne týmto čítaním som porozumel starým ľuďom, ktorí mi v minulosti hovorili, že z katechizmu svojho detstva si najviac pamätajú ten " poneváč"