Language

2

Libor Halik

chemtrails dle Strunecké RNDr.

Nikde nemáme nezávislou vědu. Věda dnes nepřináší pravdivé informace o světě.
Libor Halik
Prof. Strunecká není už ateistkou, ale ještě není křesťankou. Prosím, modleme se za ni, aby přijala Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána.
Martinusp
Na biorezonanční terapie a BICOM pozor, je to okultismus.