Już ponad 1000 uczonych z całego świata – zgodnie z zaktualizowaną w lutym 2019 roku listą - podpisało oświadczenie „Dissent,” wyrażające sceptycyzm wobec teorii ewolucji Darwina.
telewizjarepublika.pl
sters
13

Dzieje się na świecie! Już ponad tysiąc naukowców z całego świata publicznie dystansuje się od …

Już ponad 1000 uczonych z całego świata – zgodnie z zaktualizowaną w lutym 2019 roku listą - podpisało oświadczenie „Dissent,” wyrażające sceptycyzm …
Elkam likes this.
kovanecky
Tak jak moja niezgoda na plemienną teorię wybraństwa semickiego, która wyrosła z mitologii a zakończyła się poddaństwem i zniszczeniem aryjskiej matki Europy, za pomocą kłamstw i spisków na temat naszego BOGA w Trójcy Jedynego, Syna Człowieczego, Ojca nas wszystkich.
dronstel and one more user like this.
dronstel likes this.
kajtek likes this.