02:01
Grauss
427

UMUČENÍ KRISTA - Zahrada Jozefa z Arimatye a hrobka (54)

Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.