28:47

Gabriel Maciejewski czyta "Wspomnienia z Belwederu" - księdza Mariana Tokarzewskiego

Gabriel Maciejewski czyta "Wspomnienia z Belwederu" - księdza infułata Mariana Tokarzewskiego, od 1920 roku kapelana Naczelnika Józefa Piłsudskiego oraz prezydentów RP: Stanisława Wojciechowskiego i …More
Gabriel Maciejewski czyta "Wspomnienia z Belwederu" - księdza infułata Mariana Tokarzewskiego, od 1920 roku kapelana Naczelnika Józefa Piłsudskiego oraz prezydentów RP: Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Wspomnienia - wcześniej nigdzie nie publikowane - ukazały się w nr 11 kwartalnika Szkoła Nawigatorów. Ks. Marian Tokarzewski urodził się 2 lutego 1874 roku w majątku Szepinki, gminie marianowickiej powiatu mohylewskiego. Do szkoły średniej uczęszczał w Kamieńcu Podolskim, natomiast do seminarium w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1896 roku. W niepodległej Polsce włączył się w nurt życia politycznego. Początkowo był kapelanem marynarki w Toruniu, a następnie garnizonu warszawskiego, rejon Łazienki. Od 1920 roku sprawował funkcję kapelana Naczelnika Józefa Piłsudskiego, a potem - prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. W 1926 roku ks. Marian Tokarzewski objął parafię w Grodzisku Mazowieckim, wówczas jedynej w mieście, zmieniając na tym miejscu ks. …More
Legiony... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka