Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Video: Homília em. arcibiskupa J. Sokola k šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp J. …

Homília em. arcibiskupa J. Sokola k šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp J. Košiara: Náš oltárny brat, jubilant Ján svoje kňazstvo bral a berie vážne, naozaj spĺňa poslanie „Iďte a učte“,…More
Homília em. arcibiskupa J. Sokola k šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp J. Košiara: Náš oltárny brat, jubilant Ján svoje kňazstvo bral a berie vážne, naozaj spĺňa poslanie „Iďte a učte“, naozaj sa snaží byť svetlom, ktoré svieti do tmy tejto doby, snaží sa byť soľou, ktorá dodáva chuť, optimizmu, radosti, nádeje a elánu. TU: alianciazanedelu.sk/archiv/5194
Veľa dnes počúvame o nevďačnosti detí voči rodičom, učiteľom, starým rodičom.
Naozaj, musím povedať, že nevďačnosť vládne v dnešnom svete. Často rozprávame o 50-tych rokoch, keď brali rehoľníkov, keď brali niektorých kňazov v pastorácii, ako sa ľudia na Slovensku zhromažďovali okolo fary a bránili svojho duchovného otca. Mnohí mi hovoria, „no keby to dnes prišlo, verte mi, že to by to bola rarita, kde by sa ľudia zhromaždili a bránili by svojho kňaza, ba naopak, ešte by o ňom povedali, že robil toto a tamto, hoci niet vôbec nič na tom pravdy…
Všetci ale hovoria, povedia, no vieš, on bol taký, a tak mu treba. Ako sa to …More