„Vezmu vás k sobě“

Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3) „Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš …
Theodorá-Máriá and 4 more users like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.
Marian7 likes this.
artep likes this.
apredsasatoci likes this.