BÓG OJCIEC: NIECZYSTOŚĆ ZRYWA WIĘŹ Z BOGIEM I WYNISZCZA ZDOLNOŚĆ KOCHANIA

WYBRANE FRAGMENTY Z "ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY" - SŁOWA SKIEROWANE DO MISTYCZKI, PANI AGNIESZKI - DN. 8 LIPCA 2019 ROKU Bóg Ojciec: Szóste przykazanie brzmi: "…
Szukający PRAWDY and 2 more users like this.
Szukający PRAWDY likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.