Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
02:26:21

Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe.

Przez współpracę z Bożą łaską możemy dostąpić uczestnictwa w naturze Boskiej i życiu wiecznym dzięki Dziełu Zbawienia, które dokonało się we Wcieleniu Syna Bożego i Jego Ofierze na Krzyżu, która …More
Przez współpracę z Bożą łaską możemy dostąpić uczestnictwa w naturze Boskiej i życiu wiecznym dzięki Dziełu Zbawienia, które dokonało się we Wcieleniu Syna Bożego i Jego Ofierze na Krzyżu, która uobecnia się w Sakramentalnej Ofierze Eucharystii, Mszy Swiętej, Nowego i Wiecznego Przymierza zgodnie z Ewangelią. c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja1.mp4
c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja2.mp4