Boží slovo na den 21.7. A.D. 2019

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s …
VLK POHLAZENÝ BOHEM - Robert Hossein
www.ikarmel.cz/produkt/vlk-pohlazeny-bohem

„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože nesnáším příkazy. Navíc, vlk je přítelem svatého Františka z Assisi, světce, kterého mám rád, protože se podle mě nejvíce podobá Kristu. …Jsem vlk, co se nechal pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je mi jedno,…More
VLK POHLAZENÝ BOHEM - Robert Hossein
www.ikarmel.cz/produkt/vlk-pohlazeny-bohem

„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože nesnáším příkazy. Navíc, vlk je přítelem svatého Františka z Assisi, světce, kterého mám rád, protože se podle mě nejvíce podobá Kristu. …Jsem vlk, co se nechal pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je mi jedno, pokud mě má někdo za blázna.“ (autor)
Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí lamače ženských srdcí – hraběte Joffreye de Peyrac z filmů o krásné Angelice. V bilančním rozhovoru vypráví barvitým stylem o své rodině, o herectví, režírování a o tom, jak vidí životní hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk se pustil do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou, které se hrají na stadionech. Zkrátka snaží se všemi prostředky „vyvést Pána Boha ze sakristií, kam ho odpůrci církve dvě stě let zavírali.“
Zedad
@Jan Bosco

cs.wikipedia.org/wiki/Ekumenismus
ekumenismus je snaha o jednotu mezi křesťany
Budhisti, hinduisti, indiáni ....... sú kresťania?
Zedad
@apredsasatoci domnívám se, že bys měla vědět, kdo jsou křesťané!
Píšeš čo píšeš. Len reagujem na teba.
Zeded- "ekumenismus je snaha o jednotu mezi křesťany" To je lož a podvod.Snažíš sa oklamať ľudí. Odmenu už máš ale pripravenú.
Wojtyla ukázal ,že pokoncilovej RKC ide o jednotu s pohanskými kultami ,ktoré uctievajú démonov. Wojtylom to neskončilo a v tejto "tradícii" pokračujú všetci jeho nasledovníci a pravidelne organizujú tieto stretnutia s falošnými náboženstvami.
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Segal likes this.
Samozřejmě, že indiáni jsou křesťané - ušlechtilá dívka Lilie Mohawků, Tekakwitha. Lilie Mohawků
Zedad
@Kallistratos nemyslím si, že všichni indiáni jsou křesťané. Opět jsi povrchní. Indiáni přece mají jiného boha.
Zedad
@Ladislav Bajza Je rozdíl mezi ekumenismem a mezináboženským setkáním v Assisi.
S ohledem na nepřesný komentář Zedada:
Netvrdil jsem že všichni indiání jsou křesťané. Ale uvedl jsem text, kde jsem pro zpřesnění textu mohl vložit - i a tedy : Samozřejmě, že indiáni jsou i křesťané - ušlechtilá dívka Lilie Mohawků, Tekakwitha. Lilie Mohawků

Tímto jsem chtěl zdůraznit jednu krásnou věc - ano, i indiáni jsou křesťané... Možno zadat do googlu křesťané, indiání …More
S ohledem na nepřesný komentář Zedada:
Netvrdil jsem že všichni indiání jsou křesťané. Ale uvedl jsem text, kde jsem pro zpřesnění textu mohl vložit - i a tedy : Samozřejmě, že indiáni jsou i křesťané - ušlechtilá dívka Lilie Mohawků, Tekakwitha. Lilie Mohawků

Tímto jsem chtěl zdůraznit jednu krásnou věc - ano, i indiáni jsou křesťané... Možno zadat do googlu křesťané, indiání a vypadne nám:
josefchaloupka.blog.idnes.cz/blog.aspx
zpravy.tiscali.cz/cech-ktery-siri…

No a tito udělali pro spásu druhých mnohem více než všichni GTV pisálci za sto let :)
Zedad
@Kallistratos vyjádřil ses špatně!
S ohledem na nepřesný komentář Zedada: Viz: /nemyslím si, že všichni indiáni jsou křesťané. Opět jsi povrchní. Indiáni přece mají jiného boha./

Takže k tomuto: Netvrdil jsem že všichni indiání jsou křesťané. Ale uvedl jsem text, kde jsem pro zpřesnění textu mohl vložit - i a tedy : Samozřejmě, že indiáni jsou i křesťané - ušlechtilá dívka Lilie Mohawků, Tekakwitha. Lilie Mohawků More
S ohledem na nepřesný komentář Zedada: Viz: /nemyslím si, že všichni indiáni jsou křesťané. Opět jsi povrchní. Indiáni přece mají jiného boha./

Takže k tomuto: Netvrdil jsem že všichni indiání jsou křesťané. Ale uvedl jsem text, kde jsem pro zpřesnění textu mohl vložit - i a tedy : Samozřejmě, že indiáni jsou i křesťané - ušlechtilá dívka Lilie Mohawků, Tekakwitha. Lilie Mohawků

Tímto jsem chtěl zdůraznit jednu krásnou věc - ano, i indiáni jsou křesťané... Možno zadat do googlu křesťané, indiání a vypadne nám:
josefchaloupka.blog.idnes.cz/blog.aspx
zpravy.tiscali.cz/cech-ktery-siri…

No a tito udělali pro spásu druhých mnohem více než všichni GTV pisálci za sto let :)
Zedad
Segal likes this.
pšššt mumíku
Zedad
@Ladislav Bajza
cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1bo%C…
To je akt spíš politický, to aby lidé mezi sebou mluvili a aby nedocházelo ve jménu nějakého náboženství ke zvěrstvům.
pokorny likes this.
Zedad
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Zedad-ekumenisti nebudú dedičmi kráľovstva nebeského. Oni budú viesť večný dialog s modloslužobníkmi v jazere horiacom ohňom a sírou a dym ich múk bude stúpať na veky vekov.
Mates5485 likes this.
Zedad
@Ladislav Bajza všiml sis, že si tu na webu GTV pod pojmem ekumenismus představuje každý něco jiného?
Nevšimol.Ja hovorím len o tom,ktorý je pokoncilovým náboženstvom RKC a ktoré Wojtyla uviedol do praxe v Assisi. Tento ekumenizmus: www.youtube.com/watch
Mates5485 likes this.
Zedad
@Ladislav Bajza Rozumím. Setkání v Asisi - to je setkání představitelů světových náboženství, a to nejsou všichni křesťané, jde i o budhisty atp. także právě tu nejde o ekumenismus.
Zedad - "Rozumím. Setkání v Asisi - to je setkání představitelů světových náboženství, a to nejsou všichni křesťané, jde i o budhisty atp. także právě tu nejde o ekumenismus."
Zase klameš ,lebo tvojim Pánom nie je Ježiš ani náhodou. :)
Pokoncilovej RKC ide o vytvorenie jedného veľkého babylonu náboženstiev -cirkev nového veku ,kde si každý verí čo chce. ekumenizmus
Ježiš neposlal apoštolov do …More
Zedad - "Rozumím. Setkání v Asisi - to je setkání představitelů světových náboženství, a to nejsou všichni křesťané, jde i o budhisty atp. także právě tu nejde o ekumenismus."
Zase klameš ,lebo tvojim Pánom nie je Ježiš ani náhodou. :)
Pokoncilovej RKC ide o vytvorenie jedného veľkého babylonu náboženstiev -cirkev nového veku ,kde si každý verí čo chce. ekumenizmus
Ježiš neposlal apoštolov do celého sveta ,aby s pohanmi vytvorili jednotu ,ani aby sa s nimi modlili za mier.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle – stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: „Můj pane, jestliže …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle – stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: „Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka?“ Odpověděli: „Nuže, udělej, jak jsi řekl!“ Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: „Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!“ Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli. Zeptali se: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“ (Hospodin) řekl: „Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna.“
Gn 18,1-10a

Žalm:
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Zl 15(14)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem.
Kol 1,24-28

Evangelium: Lk 10,38-42

Církevní kalendář:
sv. Vavřinec z Brindisi (+1619) Do kapucínského řádu vstoupil v necelých 16 letech. Byl bystrý, pohotový a inteligentní, proto se mu dařilo studium i mnoha cizích jazyků a po vysvěcení na kněze se stal úspěšným kazatelem. Všechny své schopnosti věnoval apoštolské službě. Jako nadšený misionář a představený řádu procestoval téměř celou Evropu. Nechyběly ani Čechy. Stal se zakladatelem a spolupatronem františkánské provincie v Čechách Vyzařovala z něj osobní svatost a velká obětavost pro věc Boží. Napsal také mnohá díla k objasnění víry.
více: catholica.cz
Zedad likes this.