I kdyby Tě všichni zradili, já ne...

Potom co Ježíš hovořil při poslední večeři o lásce, Šimon Mu položil otázku: „Pane, kam jdeš?“ Co řekl Ježíš? „Kam já jdu, ty nyní nemůžeš přijít. Ale budeš mne následovat později.“ Petr nakonec …
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.
Bohumila likes this.