Language
12:53
124
Iwonna Teresa

Życie Mistyczne rozdział XVI - czyta Iwonna Teresa

Duch Święty jest tajemnym przewodnikiem mistyka. Cała sztuka życia duchowego na tem polega, by dawać baczenie na Ducha Świętego w nas, iść za Jego światłem i za Jego natchnieniem. Kierownik duchowny … More