Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
05:14
henryk33
723640

Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !

Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !More
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !
ZATRUTE ŹRÓDŁO MASONERIA !

www.bibula.com/docs/zatrute_zrodlo_…
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,…More
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).

Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.

Najdoskonalej czyni to przez składanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.

W Kościele powołuje się – spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych – ludzi na funkcje, godności i urzędy. Różne są kryteria promowania ludzi na funkcje, godności i urzędy.

Pytamy poważnie:

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w szerzeniu czci i kultu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie?

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w obronie królewskiego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w jedności z naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI?

A jeśli ktoś dostąpił tego zaszczytu, to niechaj wystąpi i da świadectwo!

Ilu jest takich kapłanów i zakonników między nami?

- - -

całość: sacerdoshyacinthus.com/2012/08/30/pytanie-o-kryteria/
12 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Wielu ludzi nie może znieść królowania Chrystusa

sprzeciwiają się Mu na tysiąc sposobów: w ogólnej wizji świata i współżycia między ludźmi; w obyczajach, w nauce, w sztuce.

Nawet w samym życiu Kościoła ! Ja nie mówię - pisze św. Augustyn -o tych, którzy bluźnią Chrystusowi. W samej rzeczy niewielu jest takich, którzy bluźnią językiem, natomiast wielu bluźni swoim postępowaniem.
Prawda – wieczna, jawna i nieskrępowana

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań –…
More
Prawda – wieczna, jawna i nieskrępowana

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano
chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 8).

Oboedire oportet Deo magis quam hominibus.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi” (Paweł IV, …
More
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 8).

Oboedire oportet Deo magis quam hominibus.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi” (Paweł IV, Konstytucja Cum ex apostolatus).

Pewien pisarz, blokowany przez dziesięciolecia przez wpływowe środowiska, jedną ze swoich książek zatytułował: Nie trzeba głośno mówić.

W trosce o podwyższenie wiary katolickiej i w trosce o zbawienie dusz ten wpis. Nie można milczeć, gdy dzieło Boże jest jawnie i nachalnie deformowane a zbawienie dusz poważnie zagrożone.

Wielu przyznających się do wiary katolickiej nie posiada zmysłu katolickiego (sensus cathólicus) w tej oto zasadniczej kwestii – mianowicie, nie zdają sobie sprawy z ciężkości i powagi kwestii wierności i niewierności katolickiemu depozytowi wiary (depósitum fídei). Otóż, nauka katolicka jest klarowna: najcięższe grzechy to herezja, schizma i apostazja. Jest to zamach wprost na Objawienie Boże, na prawdomówność i wiarygodność Pana Boga.

Słowo wierzącego po katolicku biskupa niech uświadomi nam powagę kwestii. Św. Ignacy Antiocheński, męczennik, który zdał egzamin z wiary, pisał, pełen pasterskiej troski, do Efezjan:

„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha.

Pan zezwolił namaścić swą Głowę wonnym olejkiem, aby Jego Kościół napełnił się wonią nieśmiertelności. Strzeżcie się śmiercionośnej woni nauki, wywodzącej się od księcia tego świata, aby przypadkiem nie powiódł was w niewolę, z dala od ofiarowanego wam życia”.

A prawowity papież, św. Pius X, jasno naucza i z najwyższą troską przestrzega przed pismami skażonymi herezją modernizmu: Non enim minus haec nocitura, quamquae contra mores conscripta; immo etiam magis quod christianae vitae initia vitiant – „Są one nie mniej zgubne, niż druki pornograficzne; a nawet gorsze od tych ostatnich, gdyż zatruwają życie chrześcijańskie u źródła” (encyklika Pascendi).

A teraz co? I będą nas znowu przywoływać do porządku i dyscyplinować ku posłuszeństwu doktrynie pomylonej, rozchwianej. Dobrze, że przynajmniej niewielka część przyznających się do wiary katolickiej otworzyła już oczy i nie da sobie w kaszę dmuchać.

Trzeba im to mówić prosto w twarz: Nie ma posłuszeństwa, gdy w grę wchodzi odkształcenie katolickiego depozytu wiary. Skoroście przez pięćdziesiąt lat zabagnili Kościół produkcją swoich herezji, to słuchajcie sobie sami swoich własnych heretyckich werbalnych wydmuszek!

Nie ma mowy o posłuszeństwie błędowi!

I tylko żal, że większość przyznających się do wiary katolickiej w dalszym ciągu nie ma w ogóle pojęcia o tym, co się dzieje z Kościołem.

Nigdy nie jest za późno, aby dopuścić prawdę do głosu.

sacerdoshyacinthus.com/…/biblioteka-%e2%… otwarta całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia.


Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.


„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”

(św. Atanazy, Wyznanie wiary).

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).

„Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża” (Hbr 2, 1).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
I powiedzmy szczerze, czy może dostrzec grozę dramatu rozbioru wiary katolickiej (la situazione gravissima!) osobnik do szpiku kości przeniknięty modernizmem? Nie jest zdolny do takiej diagnozy.

Komsomolców nowego porządku Kościołowi Katolickiemu nie potrzeba.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus


....
,,Dialog z Żydami może skutkować rozmywaniem Kościoła !"
Apel do biskupów ws. Dni Judaizmu

4. Dlaczego (biskupi) ustanowili święto religii, według której Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, lecz Jego uczniowie ukradli ciało, gdy strażnicy spali?
SAMA PRAWDA, TERAZ W KOŚCIELE WSZYSTKO JEST WAŻNE, TYLKO NIE BÓG WSZECHMOGĄCY.

NIE MA ŻADNEJ BOJAŹNI BOŻEJ, STAWIA SIĘ POGAŃSKIE BÓSTWA - DEMONY, NA RÓWNI ZE STWÓRCĄ - BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

PRZED BOGIEM SIĘ NIE KLĘKA, BOGU NIE OKAZUJE SIĘ SZACUNKU, ZAMIAST TEGO REALIZUJE SIĘ DIABELSKIE PODSZEPTY:
BĘDZIECIE JAK BOGOWIE !
I JAK ?

JESTEŚMY JAK BOGOWIE ?

More
SAMA PRAWDA, TERAZ W KOŚCIELE WSZYSTKO JEST WAŻNE, TYLKO NIE BÓG WSZECHMOGĄCY.

NIE MA ŻADNEJ BOJAŹNI BOŻEJ, STAWIA SIĘ POGAŃSKIE BÓSTWA - DEMONY, NA RÓWNI ZE STWÓRCĄ - BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

PRZED BOGIEM SIĘ NIE KLĘKA, BOGU NIE OKAZUJE SIĘ SZACUNKU, ZAMIAST TEGO REALIZUJE SIĘ DIABELSKIE PODSZEPTY:
BĘDZIECIE JAK BOGOWIE !
I JAK ?

JESTEŚMY JAK BOGOWIE ?

TWORZYMY NOWE ŻYCIE METODĄ IN VITRO - ZABIJAJĄC RÓWNOCZEŚNIE NIE WYBRANE EMBRIONY.

DECYDUJEMY JAKIEJ WIELKOŚCI CZŁOWIEK MOŻE ŻYĆ, A JAKIEJ NIE - ABORCJA

DECYDUJEMY ILE CZŁOWIEK MOŻE ŻYĆ LAT - EUTANAZJA..

DECYDUJEMY, KTO URODZI SIĘ, A KTO BĘDZIE ROZERWANY NA KAWAŁKI ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA (CHOROBY WRODZONE) ABORCJA

TWORZYMY MILIONY FILMÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH AKT MAŁŻEŃSKI, SPROWADZONY DO KOPULACJI, - MĘŻCZYZNY Z MĘŻCZYZNĄ, ZWIERZĘCIEM, WSZELKICH MOŻLIWYCH ZWYRODNIEŃ W TEJ DZIECINIE, PRZEDSTAWIAJĄC, TO JAKO ROZRYWKĘ ? O JAK NISKO UPADŁA MIŁOŚĆ..

NISZCZYMY TEN ŚWIAT, TYSIĄCEM PRÓB BOMB ATOMOWYCH..

MANIPULUJEMY POGODĄ, MODYFIKUJEMY (POPRAWIAMY) ROŚLINY I ZWIERZĘTA STWORZONE PRZEZ BOGA..

NISZCZYMY TEN ŚWIAT RABUNKOWO KORZYSTAJĄC ZE WSZELKICH
JEGO ZASOBÓW..

ZAŚMIECAMY LĄDY, OCEANY, POWIETRZE..

DEMORALIZUJEMY SWOIM PRZYKŁADEM NAJMŁODSZYCH - 10 PRZYKAZAŃ JEST ZA CIASNE, NAWET DLA ,,PAPIEŻA,,..

ŁYKAMY TONAMI NARKOTYKI, ŻEBY NIE WIDZIEĆ OTACZAJĄCEGO NAS RAJU..

ŁYKAMY TONY TABLETEK - RANO NA POBUDZENIE, WIECZOREM NA USPOKOJENIE, TABLETKI DOBRE NA WSZYSTKO, NA GŁOWĘ i ŚMIERĆ NA RECEPTĘ - TABLETKI ROZWIĄŻĄ NAM KAŻDY PROBLEM..

PIJEMY MILIONY LITRÓW ALKOHOLU - ŻEBY BYŁO BARDZIEJ ZABAWOWO.. ŻEBY ZAPOMNIEĆ O WŁASNEJ NĘDZY..

BA, OBALAMY TRADYCJE LITURGICZNE, ODDAJĄCE CZEŚĆ BOGU, TRWAJĄCE SETKI LAT.. WSZYSTKO MA BYĆ NOWE, INNE, OD TEGO CO OFIAROWAŁ NAM BÓG..

JESTEŚMY SŁUGAMI DIABŁA - SŁUCHAJĄC JEGO SŁÓW - BĘDZIECIE JAK BOGOWIE - STAJEMY SIĘ NISZCZYCIELAMI RZUCAJĄCYMI BOGU WYZWANIE !!


NAWRACAJMY SIĘ, TYM RAZEM JEZUS CHRYSTUS KRÓL, PRZYJDZIE W PEŁNI SWEJ CHWAŁY SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH..
.
Wojna między kardynałami - wypełniają się objawienia Maryi z Akita
UWIELBIENIE JEST POTĘŻNĄ BRONIĄ DO WALKI ZE ZŁYM DUCHEM

Zły duch nie lubi atmosfery modlitwy i uwielbienia, bardzo źle się w niej czuje, dlatego będzie próbował nakłaniać każdego człowieka do tego, by złorzeczył Bogu i ludziom.

Klasycznym przykładem uwielbienia jest tu biblijny Hiob, który został dotknięty przez różne …More
Wojna między kardynałami - wypełniają się objawienia Maryi z Akita
UWIELBIENIE JEST POTĘŻNĄ BRONIĄ DO WALKI ZE ZŁYM DUCHEM

Zły duch nie lubi atmosfery modlitwy i uwielbienia, bardzo źle się w niej czuje, dlatego będzie próbował nakłaniać każdego człowieka do tego, by złorzeczył Bogu i ludziom.

Klasycznym przykładem uwielbienia jest tu biblijny Hiob, który został dotknięty przez różne nieszczęścia, ale nie dał się sprowokować i nie złorzeczył Bogu: „Bóg dał i Bóg zabrał, niech Jego imię będzie błogosławione”.
Tymoteusz likes this.
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
More
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!

...
32 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Komentarz Jacka Międlara 19.12.2017

,,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Dodajmy z bólem, iż modernistyczna, otwarcie antykatolicka, działalność "braci fartuszkowych" w Kościele i proces jego samozniszczenia i rozkładu bynajmniej nie zostały dotąd zahamowane, to wszystko trwa i napór dywersji raczej się wzmaga, nie napotykając na zdecydowany odpór, nawet na nazywanie rzeczy i spraw …More
Komentarz Jacka Międlara 19.12.2017

,,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Dodajmy z bólem, iż modernistyczna, otwarcie antykatolicka, działalność "braci fartuszkowych" w Kościele i proces jego samozniszczenia i rozkładu bynajmniej nie zostały dotąd zahamowane, to wszystko trwa i napór dywersji raczej się wzmaga, nie napotykając na zdecydowany odpór, nawet na nazywanie rzeczy i spraw po imieniu. Dlaczego? Oto jest pytanie.

5. Ostateczny cel dywersji


Zapytajmy, jakiż w końcu cel przyświeca tym strasznym ludziom, przebranym w "mundury katolickie",także w szaty duchowne, a przeto trudniejszym do rozpoznania (zresztą nadal nie widać nikogo, kto by ich chciał identyfikować, by ostrzec nieświadomych)? Zdradzili oni w swym sercu Jezusa Chrystusa, obrócili się przeciwko Niemu, na swoim poziomie wykształcenia i świadomości muszą "wiedzieć, co czynią",lecz czyżby sądzili, że można Boga pokonać i zniszczyć Jego Kościół na ziemi, któremu On sam przyobiecał przetrwanie do końca czasów?

Jakiekolwiek by nie były ich motywy i wizje przyszłości, przyświeca im ten sam cel, jaki postawiła przed sobą cała masoneria, z tym, że sposoby jego realizacji mają własną specyfikę, swoisty kamuflaż pojęciowy i słowny.

Zdążają oni mianowicie do tego, by zachować (na razie) katolicką terminologię religijną i zewnętrzne struktury Kościoła, w sposób zasadniczy odmienić jego duszę, tożsamość i samoświadomość, zmienić, rozmydlić, rozmyć treść jego wiary, system wartości i normy moralne, doprowadzić do końca drugą, zwycięską już Reformację w jego łonie, to znaczy całkowicie go sprotestantyzować i zliberalizować, co się już w pewnym stopniu dokonało. Gdyby jeszcze udało im się, do czego dążą, osłabić rolę i władzę papiestwa, Kościół już tylko z nazwy byłby katolicki. Jego wpływ na umysły i dusze, i tak malejący, spadłby…,,
Grzegorz Braun - Luter rewolucja protestancka - spotkanie po prezentacji filmu

Protestantyzacja katolicyzmu ks. prof. Michał Poradowski „Kościół od wewnątrz zagrożony”

„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjąt…
More
Grzegorz Braun - Luter rewolucja protestancka - spotkanie po prezentacji filmu

Protestantyzacja katolicyzmu ks. prof. Michał Poradowski „Kościół od wewnątrz zagrożony”

„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjątkowo silny, powszechny, pełen energii i inicjatywy, przenika do wewnątrz prawie wszystkich religii.

Ma on też, niestety, wielu zwolenników wewnątrz Kościoła katolickiego.

Pragnie on stopniowo urzeczywistnić swój program, najpierw jednocząc wszystkie wyznania chrześcijańskie,

aby następnie móc to oddogmatyzowane chrześcijaństwo laickie zjednoczyć z innymi monoteistycznymi, po czym, przechodząc do następnego etapu,

doprowadzić do zjednoczenia wszystkich religii, dochodząc w ten sposób do jednej religii uniwersalnej.


Są to plany naiwnych marzycieli, a także i świadomych wrogów chrześcijaństwa. Są to plany szatańskie.
Wiatry antychrystusowe wieją w Watykanie ! - prof Grygiel

Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .

TU MODLITWA ZA BISKUPÓW NIE WYSTARCZY, TU TRZEBA SIĘ OFIAROWAĆ JAKO ZADOŚĆUCZYNIENIE, STAĆ SIĘ ŻERTWĄ OFIARNĄ, CIERPIEĆ ZA SPASIONYCH JEGOMOŚCI.. KTÓRZY NA DODATEK NIEKONIECZNIE CHCĄ SIĘ ZMIENIAĆ, BO IM DOBRZE SIĘ ŻYJE JAK ŻYJE..

CZŁOWIEK SIĘ …
More
Wiatry antychrystusowe wieją w Watykanie ! - prof Grygiel

Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .

TU MODLITWA ZA BISKUPÓW NIE WYSTARCZY, TU TRZEBA SIĘ OFIAROWAĆ JAKO ZADOŚĆUCZYNIENIE, STAĆ SIĘ ŻERTWĄ OFIARNĄ, CIERPIEĆ ZA SPASIONYCH JEGOMOŚCI.. KTÓRZY NA DODATEK NIEKONIECZNIE CHCĄ SIĘ ZMIENIAĆ, BO IM DOBRZE SIĘ ŻYJE JAK ŻYJE..

CZŁOWIEK SIĘ DO DOBREGO SZYBKO PRZYZWYCZAJA.. A NIEKTÓRYM BISZKUPOM, PRZYDAŁOBY SIĘ EWANGELIZOWANIE NA MISJACH W AFRYCE.. PO WODĘ 5 KILOMETRÓW BY SIĘ PRZESZLI, BRZUSZEK ZGUBILI..

ALBO TROCHĘ PONAWRACAĆ ŻYDÓW W IZRAELU..

ALBO EWANGELIZOWAĆ UNIĘ EUROPEJSKĄ, DO KTÓREJ TAK NAS OCHOCZO PROWADZILI..
..
W ubiegłym roku. Licheń. Trzy kobiety już nienajmłodsze. Deklarują się jako katoliczki. Jedna: „Ja już mam swoje lata, już wiary zmieniać nie będę”. Za chwilę dodaje: „Ale wszystkie wiary są dobre”.
Tragicznie katastrofalne pokłosia Asyży.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Wszystkim, którzy czują się bardzo w porządku i spokojnie, bo milczą, kiedy w Kościół Katolicki wpuszczane są jawne herezje, należałoby życzyć, aby sumienie ich szarpnęło skutecznie.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Do codziennej modlitwy różańcowej zechciejmy z troską dołączyć osiem intencji strategicznych – naglących w sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiaj Kościół Katolicki:

O nawrócenie grzeszników.

O pokój na świecie.

O odrodzenie katolickiej wiary.

O odrodzenie katolickiego papiestwa.

O przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę …
More
Do codziennej modlitwy różańcowej zechciejmy z troską dołączyć osiem intencji strategicznych – naglących w sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiaj Kościół Katolicki:

O nawrócenie grzeszników.

O pokój na świecie.

O odrodzenie katolickiej wiary.

O odrodzenie katolickiego papiestwa.

O przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę Tradycję katolicką.

O powstanie w Polsce przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego.

O wzrost liczby kapłanów, którzy odprawiać będą tradycyjną Mszę Świętą.

O wzrost liczby miejsc, w których odprawiana będzie tradycyjna Msza Święta.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Niezrównana jest dobroć i troska Matki Bożej. O ileż stratni są ci, którzy wobec Matki Bożej mają serce wyziębione.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Zwodzenie powszechne

„O mój ty ludu wymłócony
i wytłuczony na klepisku!” (Iz 21, 10).


„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując,
błąkają się po kraju” (Jer 14, 18).

Judaizacja, protestantyzacja, nurty ludyczne i indyferentyzm postępują. I tylko pasterzy zwiedzionych i owiec błąkających się szkoda.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyac…More
Zwodzenie powszechne

„O mój ty ludu wymłócony
i wytłuczony na klepisku!” (Iz 21, 10).


„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując,
błąkają się po kraju” (Jer 14, 18).

Judaizacja, protestantyzacja, nurty ludyczne i indyferentyzm postępują. I tylko pasterzy zwiedzionych i owiec błąkających się szkoda.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Destrukcja nachalna i konsekwentna

Coraz bardziej jawnym się staje, że mamy do czynienia ze stopniowym i przyspieszającym CAŁKOWITYM WYWRACANIEM WIARY KATOLICKIEJ.
Ci, którzy śpią, niechże się budzą, bo Pan Bóg z ignorancji zawinionej – świadomej, dobrowolnej i upartej – nie rozgrzeszy.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Każdy pretekst jest dobry, aby niszczyć zwyczaje katolickie. Szerzy się odmawianie Różańca przed Najświętszym Sakramentem na siedząco. Nowość niekatolicka i bezbożna. Ogłupianie katolików trwa w najlepsze.
Uogólniając: starsze pokolenie nie zdało egzaminu z wiary katolickiej.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
DIABEŁ PRZYPUŚCIŁ SZTURM DO OSTATECZNEJ WALKI - MOCNI W WIERZE PRZECIWSTAWCIE SIĘ MU !!
Zbigniew Łabędzki Do Braci Polaków

Oficjalna strona internetowa Episkopatu Polski "OPOKA" opłacana m.in. przez fundusze z Unii Europejskiej, a więc fundusze wroga!, powiela BEZKRYTYCZNIE wszystkie kłamstwa naszych wrogów, nie dopuszczając nawet drobnej części głosów krytycznych. Wiadomości zamieszczane na stronach OPOKI czerpane są w ogromnej większości z najgorszych antypolskich i niepolskich …More
Zbigniew Łabędzki Do Braci Polaków

Oficjalna strona internetowa Episkopatu Polski "OPOKA" opłacana m.in. przez fundusze z Unii Europejskiej, a więc fundusze wroga!, powiela BEZKRYTYCZNIE wszystkie kłamstwa naszych wrogów, nie dopuszczając nawet drobnej części głosów krytycznych. Wiadomości zamieszczane na stronach OPOKI czerpane są w ogromnej większości z najgorszych antypolskich i niepolskich mediów jak Trybuna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Życie.

Dodajmy do tego twór zwany Katolicką Agencją Informacyjną, którą prowadzą dwaj znani i wielce wpływowi ludzie Episkopatu:

Rada programowa KAI:

Abp Józef Życiński - przewodniczący
Bp Tadeusz Pieronek - wiceprzewodniczący

Ten sam Abp Józef Życiński, który nazwał nas, pytających o celowość integracji Polski z Unią Europejską, obrażonymi na świat surrealistami, przedstawiając nas graficznie jako wściekłe byki startujące do flagi UE, porównując nas do Lenina i oskarżając nas o grzech zaniedbania.

Ten sam Bp Pieronek, członek Rady Fundacji Batorego - antypolskiej organizacji masońskiej (masoneria zdaje się jest jeszcze wyklęta przez Kościół Katolicki).

Obaj bezkrytyczni zwolennicy poddania Polski Unii Europejskiej.

I kiedy słyszę o komisji do spraw Radia Maryja, nigdy nie usłyszałem o komisji do spraw uczestnictwa członków Episkopatu w organizacjach antypolskich i masońskich!

Jak mamy się w takiej sytuacji zachować my - Polacy i Polonusi - kochający Polskę patrioci?

Komu przysięgać? Na naszą wiarę? Ale ta wiara wydaje się dzisiaj być podawana nam z dwóch różnych źródeł:

Wspaniałych ludzi Kościoła Katolickiego, za którymi poszlibyśmy w ogień, oraz liberalnych zwolenników Gazety Wyborczej, OPOKI, czy Więzi!
..
Biada tym, co znają Ewangelię i Ją wykrzywiają !

Kolumbia: Franciszek nie klęka przed swoim Panem

KLĘKAĆ NIE KLĘKA, ALE OBALA ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !!

DESTRUKCJA NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla tzw. rozwiedzionych w nowych związkach.

abp …
More
Biada tym, co znają Ewangelię i Ją wykrzywiają !

Kolumbia: Franciszek nie klęka przed swoim Panem

KLĘKAĆ NIE KLĘKA, ALE OBALA ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !!

DESTRUKCJA NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla tzw. rozwiedzionych w nowych związkach.

abp Forte, sekretarz synodów, przytoczył kiedyś słowa Franciszka:
„Jeśli będziemy mówić wprost o Komunii dla osób rozwiedzionych w nowych małżeństwach, nie wiesz, do jakiego straszliwego zgiełku doprowadzimy.

Dlatego nie będziemy mówić w sposób bezpośredni
– zrób to tak, że będą przesłanki, a ja wyciągnę potem z tego wnioski” (pisaliśmy o tym tutaj:Abp Forte przytacza słowa Franciszka: nie będziemy mówić otwarcie o Komunii dla rozwiedzionych).

ZACHĘCA DO ŚWIĘTOKRADCZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ C U D Z O Ł O Ż N I K Ó W !!

ZACHĘCA DO PRZYJMOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA OSOBY TRWAJĄCE W GRZECHU CIĘŻKIM !!


TYM SPOSOBEM CZYNI WYŁOM W WARUNKACH PRZYJMOWANIA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !!

ZARAZEM PROPAGUJE ROZWODY, BO PRZECIEŻ DO KOMUNII I TAK MOŻNA LEGALNIE PRZYSTĘPOWAĆ ?

CO DALEJ DZIEŃ DOBRY FRANCISZKU ?


TERAZ WSZYSCY KATOLICY W IMIĘ POSŁUSZEŃSTWA DZIEŃ DOBRY FRANCISZKOWI, BĘDĄ ŁADNIE PRZYJMOWALI KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ BĘDĄC W GRZECHU CIĘŻKIM, BO DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK WYMYŚLIŁ, ŻE MOŻNA :)

hmmm.. ZACHĘCANIE DO ŚWIĘTOKRADZTWA, TO HEREZJA ? CZY BLUŹNIERSTWO ? A MOŻE I JEDNO I DRUGIE NA RAZ ?

Zbliżająca się korekta papieża – kto dołączy do kard. Burke?

Media obiegła informacja, że kardynał Burke po raz kolejny mówił o korekcie Franciszka. Czy znajdą się odważni kardynałowie i biskupi, którzy dołączą do spodziewanej korekty?

Tak o ewentualnej korekcie mówił kard. Burke: Wydaje mi się, że istota korekty jest dość prosta.

Z jednej strony określamy jasną naukę Kościoła; z drugiej – to, co jest faktycznie nauczane przez papieża. Jeśli pojawi się sprzeczność, to papież zostanie wezwany do dostosowania swojego nauczania w posłuszeństwie Chrystusowi i Magisterium Kościoła.

O co chodzi? Oczywiście o sprawę świętokradzkiej Komunii św. dla osób żyjących w grzechu ciężkim.

Franciszek jednoznacznie ją popiera – na blogu było o tym tutaj:Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla tzw. rozwiedzionych w nowych związkach.

A za Franciszkiem idą jego bliscy współpracownicy, mianowani przez niego hierarchowie kościelni, oraz cała masa duchownych i świeckich – albo są świadomi i wiedzą, co czynią, albo wpadają w to odstępstwo od wiary bezrefleksyjnie lub też w fałszywym posłuszeństwie.

Wiadomo, że do korekty nie dołączy jeden z autorów dubiów, śp. kard. Meisner. Niech Pan w swoim Miłosierdziu przyjmie go do Chwały Wiecznej. Czy do korekty dołączą pozostali trzej autorzydubiów?

Kard. Muller, zaciekle broniący w we wspomnianej sprawie nauczania Kościoła, jako prefekt Kongregacji Nauki i Wiary wypowiadał się w styczniu, że taka korekta nie jest potrzebna:


Nie będzie korekty adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, bo nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla wiary.

Czy teraz, nie pełniąc już zadania prefekta, gdy sprawy zaszły jeszcze dalej, będzie nadal w zaparte twierdził, że czarne jest białe, że kiedy Franciszek sam mówi i sam pisze, że popiera taka Komunię, że jak mówi „tak”, to jednak znaczy to „nie”?

Czy nadal będzie twierdził, że nie ma niebezpieczeństwa dla wiary, gdy rozliczni duchowni publicznie popierają odstępstwo od wiary?

Do korekty na pewno nie dołączy nowy prefekt Kongregacji, abp Luis Francisco Ladaria Ferrer, bo jak sam twierdzi, żyje w głębokiej harmonii z Franciszkiem – wątpliwe więc, by go korygował.

Czy dołączą do korekty jacyś inni biskupi i kardynałowie? Czy polscy hierarchowie także będą jej sprzyjać? Jaka formę miałaby taka ewentualne korekta?

Źródła:
^^^
www.pch24.pl/jak-wygladalaby…
^^^www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-…
^^^gosc.pl/doc/3644330.Nie-bed…

ŚW. ROBERT BELLARMIN O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA SYTUACJI, W KTÓREJ PAPIEŻ POPADA W HEREZJĘ

Papież będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła
, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem (katolikiem) oraz członkiem Kościoła.
Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców Kościoła, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję (De Romano Pontifice, II, 30).
.....
01-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

01- Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks. Włodzimierz Cyran.

LISTA: CZYNNOŚCI, PRZEDMIOTÓW, ZNAKÓW OKULTYSTYCZNYCH

Posłuchaj, ostrzeż rodzinę, bliskich, znajomych - nie daj się złemu.
02-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

02 - Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks. Włodzimierz Cyran

GRY KOMPUTEROWE i NIE TYLKO - WPROWADZENIE DO OPĘTANIA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH..

POSŁUCHAJ, OSTRZEŻ INNYCH..
Żyjemy w przededniu transformacji Kościoła i Świata

03-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

ŚWIADECTWO EGZORCYSTY - SATANIŚCI W POLSCE SKŁADAJĄ OFIARY Z LUDZI, JEDZĄ ICH ŻYWCEM, - POSŁUCHAJ - CHROŃ DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED sZATANEM - szczególnie w okresie wakacji !
Nachalność wciskającego się bezbożnictwa wymaga
zdecydowanego oporu i odporu ze strony rzymskich katolików!


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

[...]
,,Tutaj trzeba powiedzieć, - co nie jest komplementem - że hierarchia Kościoła Katolickiego zgoła nie rozpoznała działalności szatana w naszym stuleciu mimo, iż zawczasu powinna je rozpoznać, ponieważ została o tym uprzedzona przez Jezusa Chrystusa bez mała przed dwoma tysiącami lat.

Tymczasem hierarchia zasnęła w sytym dobrobycie (zapewne…
More
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

[...]
,,Tutaj trzeba powiedzieć, - co nie jest komplementem - że hierarchia Kościoła Katolickiego zgoła nie rozpoznała działalności szatana w naszym stuleciu mimo, iż zawczasu powinna je rozpoznać, ponieważ została o tym uprzedzona przez Jezusa Chrystusa bez mała przed dwoma tysiącami lat.

Tymczasem hierarchia zasnęła w sytym dobrobycie (zapewne w myśl zasady-,,od wielkości brzucha do wielkości ducha,,), pełna samoukontentowania oraz poczucia swej ważności i wyższości.
Zatrute zrodlo masoneria

,,Taktyka szatana i jego sojuszników zawsze polegala na
mieszaniu falszu z prawdą, kąkolu z ziarnem; dokladnie
tak samo postępuje żydomasoneria, która obecnie
przeniknęła do szczytów Kościoła i działa w nim w
charakterze ,,piątej kolumny".,,
Ks. kard. Adam Sapieha:

„...Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi – Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my a nie kto inny mamy wznieść sztandar Chrystusa – Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała …
More
Ks. kard. Adam Sapieha:

„...Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi – Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my a nie kto inny mamy wznieść sztandar Chrystusa – Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa Króla! W tej służbie Chrystusowi-Królowi, nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można, że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu, że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem (...) Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, po-wstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie (...) Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo Niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.”
Arcybiskup przeciwko Franciszkowi: żadnej komunii dla cudzołożników

Abp Telesphore-George Mpundu z Lusaki w Zambii zadeklarował, że rozwodnicy w nowych związkach nie będą mogli otrzymać rozgrzeszenia ani przystępować do Eucharystii.
Nachalność wciskającego się bezbożnictwa wymaga
zdecydowanego oporu i odporu ze strony rzymskich katolików!

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
„Pomyślmy, jak bardzo bliski jest nam Bóg i jak żadna myśl ani żadne nasze słowo nie mogą się przed Nim ukryć. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy się nie sprzeciwiali Jego woli. Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, chełpliwym niż Bogu” (z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/…
More
„Pomyślmy, jak bardzo bliski jest nam Bóg i jak żadna myśl ani żadne nasze słowo nie mogą się przed Nim ukryć. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy się nie sprzeciwiali Jego woli. Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, chełpliwym niż Bogu” (z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Zbawienna bojaźń Boża

„Ponieważ zatem Bóg widzi wszystko i wszystko słyszy, lękajmy się Go.

Porzućmy nieczyste pragnienia złych czynów, abyśmy na przyszłym sądzie mogli doznać opieki Jego miłosierdzia. Bo któż z nas może ujść Jego potężnej ręce?” (św. Klemens I, papież).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Informacyjnie - x. Jacek Bałemba

„Zdeklarowanych wrogów Boga i Jego Kościoła,
heretyków i schizmatyków,
należy krytykować tyle, ile tylko się da,
byle bez przeczenia prawdzie.
Jest aktem miłości wołanie głośno:

«To jest wilk!»,
ilekroć wejdzie on do owczarni
albo pojawi się gdziekolwiek”

(św. Franciszek Salezy, Filotea.
Wprowadzenie do życia pobożnego, III, 29).


treści katolickie:

sacerdosh…More
Informacyjnie - x. Jacek Bałemba

„Zdeklarowanych wrogów Boga i Jego Kościoła,
heretyków i schizmatyków,
należy krytykować tyle, ile tylko się da,
byle bez przeczenia prawdzie.
Jest aktem miłości wołanie głośno:

«To jest wilk!»,
ilekroć wejdzie on do owczarni
albo pojawi się gdziekolwiek”

(św. Franciszek Salezy, Filotea.
Wprowadzenie do życia pobożnego, III, 29).


treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

twitter.com/sachyacinthus
Zatrute zrodlo masoneria

,,Taktyka szatana i jego sojuszników zawsze polegala na
mieszaniu falszu z prawdą, kąkolu z ziarnem; dokladnie
tak samo postępuje żydomasoneria, która obecnie
przeniknęła do szczytów Kościoła i działa w nim w
charakterze ,,piątej kolumny".,,
Sanktuarium JP II w Krakowie z elementami demonicznymi.

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:

-”Oto król wasz!” A oni krzyczeli:


“Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”

Piłat rzekł do nich: “Czyż króla waszego mam ukrzyżować?”
Odpowiedzieli arcykapłani: “Poza Cezarem nie mamy króla”.

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

“My” nie chcemy króla poza Cezarem…
More
Sanktuarium JP II w Krakowie z elementami demonicznymi.

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:

-”Oto król wasz!” A oni krzyczeli:


“Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”

Piłat rzekł do nich: “Czyż króla waszego mam ukrzyżować?”
Odpowiedzieli arcykapłani: “Poza Cezarem nie mamy króla”.

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

“My” nie chcemy króla poza Cezarem jak widać. Również w Kościele wymownym symbolem staje się umieszczenie fotela w miejsce Tabernakulum …
,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… …More
,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -podatki, -Cezarowi, czy -Świątyni jerozolimskiej, licząc, że gdy opowie się… za -Cezarem, stanie się -wrogiem -Świątyni i -Sanhedrynu, a gdy odwrotnie, będzie -wrogiem -Cezara i -Rzymu… Każda z tych odpowiedzi -skazywała by -Chrystusa na… : -nienawiść, -prześladowanie, -odrzucenie i -karę… -Nie przewidzieli tylko ci -uczeni w -Piśmie, że każe im oddać… to co -Cezara, -Cezarowi, a co -boskie -Bogu… Pokonani szukali więc innych powodów do kolejnych oskarżeń o tzw. - „ nieposłuszeństwo” jak np. że… wbrew ich -Prawu… czynił się -Bogiem… : -Uzdrawiając chorych i -wskrzeszając zmarłych, a co najgorsze, że nie bał się czynić tego w -Szabat !!!... Oskarżali -Go, że w ich święto będąc w drodze pozwalał Uczniom zrywać kłosy na polu by zaspokoili głód, że -„bezprawnie”, bo bez ich zgody, szły za nim tysięczne rzesze ludzkie, które -On, znowu -„bezprawnie”, -bez ich zgody karmił, -cudownie rozmnożywszy : 5 chlebów i 2 ryby… i wreszcie, co dla nich -najgorsze, że… -demaskował ich straszną : -obłudę, -pychę, -przewrotność i -faryzeizm !!! …
Podobnych metod, zawsze wielokrotnie używali potem, aż do dziś, by -zniszczyć -Jego Kościół i -Wyznawców !!! …
Żaden -Święty, czy -Męczennik, na przestrzeni całej -Historii -Kościoła Chrystusowego, -nigdy -nie uszedł ich -atakom !!! …,
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

proszę pobierać z tego źródła zanim też zniknie:


www.antoni.agmk.net/pliki/walka-z-szatane…
MATKA BOŻA W QUITO:

Popełnione zostaną wszystkie rodzaje zbrodni pociągając za sobą wszelki rodzaj kary:

zaraza,

głód,

konflikty społeczne wewnętrzne i zewnętrzne,

apostazja,

to wszystko przyczyni się do zatraty licznych dusz.


Aby rozproszyć te czarne chmury, przeszkadzające Kościołowi cieszyć się jasnym dniem wolności,wybuchnie straszliwa wojna, w której popłynie krew swoich i obcych, …More
MATKA BOŻA W QUITO:

Popełnione zostaną wszystkie rodzaje zbrodni pociągając za sobą wszelki rodzaj kary:

zaraza,

głód,

konflikty społeczne wewnętrzne i zewnętrzne,

apostazja,

to wszystko przyczyni się do zatraty licznych dusz.


Aby rozproszyć te czarne chmury, przeszkadzające Kościołowi cieszyć się jasnym dniem wolności,wybuchnie straszliwa wojna, w której popłynie krew swoich i obcych, kapłanów i zakonników. Noc ta będzie straszna do tego stopnia, że ludzie będą myśleć, iż zło zatryumfowało.

Wtedy wybije Moja godzina:

zdetronizuję pysznego, przeklętego szatana,

zetrę go pod moimi stopami i zrzucę w przepaść piekielną.


W ten sposób Kościół oraz ten kraj uwolniony zostanie na końcu od jego okrutnej tyranii.
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
More
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!

...