Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Giáo phái Pachamama của Francis đang lan rộng

Giáo xứ Sant Antoni Maria Claret trên đảo Baleraric Menorca, Tây Ban Nha, đã cử hành lễ Pachamama trong Thánh Thể Novus Ordo vào 10 giờ sáng ngày 3 tháng 11. Bốn khách mời tham gia sự kiện. Họ được …